Debatt:

At vi er den åttende dyreste byen i verden å leve i, bør vi ikke være stolte av

Ann-Sissel Enoksen fra By- og landlista mener det må tas grep for å få ned prisnivået i Tromsø, ikke for å heve det enda mer.

By- og Landlistas Ann-Sissel Enoksen   Foto: iTromsø

meninger

Nå kan Tromsø smykke seg med tittelen verdens 8. dyreste by å leve i (jfr. avisa iTromsø 21. mars). Dette er en tittel vi ikke burde være særlig stolt av, og som vi virkelig burde ta på alvor og gjøre noe med. Men det hjelper lite når det politiske flertallet i Tromsøs kommunestyre later til å være mest opptatt av å ta de «raske brillene» på, og forberede innføring av bomringer, slik at vår nye tittel kan stå ubeseiret.

Vi må tørre å kalle en spade for en spade, og tenke på hvem det er som vil tjene på at bompengene innføres. Vi vil selvfølgelig få noen oppgraderte gang- og sykkelstier og muligens en og annen stikkveg som binder disse gang og sykkelveiene sammen slik at de som i dag benytter dette vil få litt bedre fremkommelighet. Men at dette vil bidra til en ny stor grønn vandring blant tromsøværingene er å ta vel hardt i.

Så lokkes det med at fremkommeligheten vil bli bedre, tja, for bussene kanskje. Men hva med alle som ikke kan benytte buss slik som mannen fra Kaldfjorden som avisa Nordlys 21. mars skrev om? Han som nå velger å flytte til ny jobb i Brøstadbotn fordi kostnadsnivået i Tromsø blir for høyt når bompengene kommer? Og, det er mange i hans situasjon. Tilflytningen til Tromsø har sett sine glansdager. Nå kommer det til å gå en vei, og det er ikke oppover. Det er da betimelig å spørre: Hvilke politiske grep blir tatt for å snu denne utviklingen?

Det eneste vi vet er at kommunestyrets flertall er fast bestemt på å gjøre det enda dyrere å leve og oppholde seg i kommunen vår gjennom å innføre bompenger. Kanskje er det slik at man ikke ønsker å øke bosettingen i kommunen vår, eller kan det hende at det i Tromsø kun skal legges til rette for kjøpesterke tilflyttere? For, det er akkurat det som skjer, Tromsø vil ikke bli kommunen for dem som måtte ønske å bosette seg her, men for dem med romslige bankkontoer. Noen vil veldig gjerne kalle dette systematisk forskjellsbehandling.

De som etter all sannsynlighet vil tjene mest på at bomringene nå kommer, er de som bor innenfor «frisonen». Det er her boligprisen i verdens 8. dyreste by vil eksplodere, blant den delen av innbyggerne som allerede slipper bompenger. Selvfølgelig er ikke disse innbyggerne selv skyld i å få store økonomiske fordeler av denne bominngjerdingen. Alt de har bidratt med er å være bosatt i de aktuelle områdene.

Det man faktisk burde sett nærmere på er hvor flertallet av våre bompengeforkjempende politikere er bosatt, om disse har bostedsadresse innenfor den «bomfrie sonen» og dermed både får en stor prisstigning på sin bolig og samtidig slipper å betale bompenger.