Debatt:

Høyblokker i Strandsona: Hvor lenge skal dere plage oss?

Det er nå bare to år siden forrige forslag fra Eiendomsgruppen om bygging av høyblokker i strandsonen i Kroken Vest ble stemt ned av samtlige politikere i byutviklingskomite og kommunestyre.

FORRIGE FORSLAG: Slik så utbyggerne for seg blokkene da det ble foreslått å bygge i 2019. 

meninger

Nå kommer utbyggeren med et nytt forslag. Det nye forslaget er verre enn det forrige selv om det er 10 boenheter mindre. Det foreslås nemlig tre høyblokker på seks etasjer (kotehøyde 24,5 meter) på den lille plassen i strandsonen.

Dette er uakseptabelt på alle måter. De som har flyttet inn i blokkene som allerede er bygget, får nå noe helt annet å forholde seg til enn den reguleringsplanen som gjaldt da de betalte millioner og flyttet inn. Vi som bor på oversiden av veien får en vegg av høyblokker foran oss. Protestmøter planlegges både i Kroken Vest og Sør.

Kroken bydelsråd var også imot og tar nå opp saken på nytt. Hvorfor skal kommunens planleggere ta opp en sak som hele befolkninga her er imot? Jeg har en innstendig oppfordring til byplankontoret. Legg hele saken i skuffen! Det er der den hører hjemme.

Denne saken har plaget oss i mange år nå. En slik gigantisk utbygging er ikke tilrådelig på det lille området i strandsonen nedenfor oss! Hvor lenge skal dere plage oss?

Når det gjelder Kroken Vest skrev byrådsleder Kristin Røymo under eksisterende utbyggingsplan så sent som 15. november 2015. Denne reguleringsplanen med 40 boenheter og ikke høyere enn tre etasjer (15 kotemeter) har vi godkjent. Dette har flere av beboerne forholdt seg til ved påbygging av eksisterende boliger. Mange har også kjøpt boliger her siden da. Beboerne i de blokkene som allerede er bygd, er også forespeilet en lav utbygging i resten av strandsonen.

De siste årene har Eiendomsgruppen og AT-Plan og Arkitektur kommet med en rekke endringsforslag til den gjeldende reguleringsplanen. Noen mindre forslag om økt høyde har byplankontoret avvist og brukt våre argumenter. Men for to år siden godtok kommunens byplankontor en tredobling av utbygginga og bygging av høyblokker. Saken tok lang tid å behandle og gikk gjennom kommunens mange organer. Da ble forslaget heldigvis stemt ned av samtlige politikere i byutviklingskomite og kommunestyre.

Men så i 2021 legges det fram en større utbyggingsplan enn noensinne. Av kommunens byplankontor, Eiendomsgruppen og AT-Plan og Arkitektur. Det går ikke an å holde folk for narr slik. Det må være forutsigbarhet i reguleringsplaner som vedtas. «Det er vi vanlige folk som blir de store taperne», sier en av beboerne. «Det er vår livskvalitet som forringes»!

En grunnforutsetning for ny utbygging må vel være er at man tar hensyn til eksisterende bebyggelse. Det må gjøres i en sammenhengende plan. Ny bygging må passe inn. Man begynner ikke med å bygge høyest mulig rett nede i fjæra. I fjæra skal den laveste bebyggelsen være. Så kan man heller bygge høyere lenger opp. Alle våre andre motargumenter gjelder fortsatt fullt ut. Vi har ikke bruk for en gigantisk utbygging i strandsonen!