Debatt:

Hva med barna uten plass?

Runar Myrnes Balto svarer Synnøve Søndergaard.

BEKYMRET: Runar Myrnes Balto er bekymret for at barn står uten samisk barnehageplass.   Foto: Heiko Junge / NTB

meninger

Etter at jeg i forrige uke gikk ut i iTromsø med en bekymring for at barn står uten samisk barnehageplass, har jeg blitt kontaktet og fått bekreftet frykten. Man håper det ikke skjer, men over flere år har plassmangel i Tromsø ført til at barn ikke har fått et samiskspråklig tilbud i barnehage. Det er svært trist at det er en realitet i vår tid, og det har konsekvenser.

Det gjør nemlig noe med et barn å oppleve å bli plassert i en barnehage der språket deres ikke snakkes. For et samiskspråklig barn i en norsk barnehage for eksempel, kan det i verste fall oppleves svært traumatisk for barnet og resultere i tap av det samiske språket. Ja, det kan rett og slett være en form for moderne institusjonell fornorskning. For andre barn kan manglende plass bety at man mister muligheten til å lære språket.

Derfor er det med stor forbauselse jeg leser Synnøve Søndergaard fra Arbeiderpartiet sitt innlegg i avisa iTromsø 16. april, der hun sier at NSR bommer på hva som er den største utfordringen når vi ønsker en samisk barnehagegaranti.

Runar Myrnes Balto  Foto: Ronald Johansen

Søndergaard skriver at det er en «urealistisk og potensielt ødeleggende» løsning å gi en samisk barnehagegaranti, slik Tromsø Sameforening og NSR foreslår i Tromsø. Hun begrunner det med at foreldre hun har pratet med først og fremst ønsker at innholdet i barnehagene forbedres. Men da har hun kanskje ikke pratet med foreldre som har opplevd å ikke få barnehageplass. Jeg vet ikke om de er enige med Arbeiderpartiet om at barnehageplasser til deres barn ville vært ødeleggende.

Jeg er for øvrig også veldig opptatt av innholdet i barnehagene, og jeg kan opplyse om at vi i NSR arbeider svært aktivt for at de eksisterende samiske barnehagene skal ha et godt språklig, kulturelt og pedagogisk tilbud. Derfor har vi satset stort på både utdanning av nye barnehagelærere og styrking av samiske barnehager i den sametingsperioden som vi er inne i nå.

Sametinget har en stipendordning som et viktig virkemiddel for å motivere samer til å utdanninger som gir viktig kompetanse til det samiske samfunnet. NSR har prioritert hardt og kun gitt stipend til studenter ved lærer- og barnehagelærerutdanninger siden budsjettet 2018. Studenter som tar bachelor i samisk barnehagelærerutdanning, får til sammen 50.000 i året i motiveringsstipend. Dette er en prioritering som vi kommer til å foreslå videreført de neste fire årene.

NSR har satset på et stort prosjekt i regi av Sametinget for å videreutvikle samiske barnehager, kalt SáMOS-prosjektet (Samiske barn i nye pedagogiske rom). Målet er forme den fremtidige samiske barnehagen, med pedagogiske metoder som bygger på samisk språk, kultur og tradisjonell kunnskap som er tilpasset det moderne samiske samfunnet. Det er fire pilotbarnehager som er med i prosjektet, som vi håper skal gi resultater for alle samiske barnehager de neste årene.

Vi satser med andre ord stort på utvikling av innholdet i barnehagene, og på utdanning av nytt barnehagepersonell. Nå går vi også til valg på å styrke de økonomiske støtteordningene til barnehagene, deriblant støtte for å etablere nye barnehager.

Men Sametinget kan ikke gjør hele jobben selv. Det er kommunene som er barnehageeier, og de må ta ansvar for å gi sine samiske innbyggere barnehagetilbud. Kommuner med vekst i samiske innbyggere må planlegge for fremtiden, og for Tromsø sitt vedkommende må det bety å planlegge for flere avdelinger eller barnehager. Det er ikke en urealistisk og ødeleggende plan, slik Arbeiderpartiet beskriver det. Derimot er det en klok og fremtidsrettet investering.

Søndergaard skriver at NSR vil «føre opp en masse flere plasser på papiret uten verken midler eller tiltak for å sikre kvaliteten». Hun glemmer kanskje at det er hennes partikamerater styrer kommunen og har ansvaret for pengesekken og prioriteringene. Sametinget har tiltak for å styrke kvalitet, og vi styrker tilskudd til samiske barnehager. Men Sametinget kan og skal ikke ta regningen for at byens innbyggere får sårt tiltrengte barnehageplasser.

Vi får bare ta til etterretning at Arbeiderpartiets sametingsgruppe ikke ønsker en samisk barnehagegaranti. Da får byens samiske innbyggere sette sin lit til at Tromsø Arbeiderparti tar et større ansvar. I forbindelse med revideringen av Tromsø kommunes samarbeidsavtale med Sametinget denne våren har de muligheten. Ikke la flere barn fratas språk i oppveksten – gi dem en samisk barnehagegaranti!