Debatt:

Kommunen mot innbyggerne

Innleggsforfatteren mener det ikke er riktig av kommunen å fremstille det slik at det er piggdekkbruk som er den største årsaken til svevestøv i Tromsø.

Innleggsforfatteren mener bruk av piggdekk bare er en av svært mange grunner til at Tromsø opplever svevestøv.  Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

meninger

Første sak: Piggdekkavgift. Ved å gå inn på Tromsø kommune sin hjemmeside for klima og miljø og navigere seg ned til Myter og fakta når det gjelder piggdekkavgift, blir man noe overasket hvilke udokumenterte påstander som fremlegges. Kun med den hensikt å gi befolkningen inntrykk av at det er piggene i vinterdekkene på bilparken i Tromsø som er den dominerende kilde for (det lille) svevestøvet som er påvist i Tromsø.

Skulle man gå inn på hver av påstandene ville det bli en for lang avhandling til å være et avisinnlegg. Derfor kommer denne påstanden at det er adskillig flere kilder til svevestøv i Tromsø.

Her kan nevnes:

  • Grus og pukk som leveres per båt og deretter omdannes til støv og mindre partikler. Leveranse og sortering pågår 24 timer i døgnet, sies det fra beboerne på Stakkevollan.
  • All denne steinen, sanden og grusen skal transporteres til alle byggeplassene på øya via Stakkevollveien på åpne lastebiler. Bare spør beboerne på Stakkevollan!
  • Vinterstrøingen av veiene slik at folk kan komme seg trygt frem til de aktiviteter som må til for at byen skal fungere, er sannsynligvis hovedkilden til svevestøvet.
  • Likeså er piggfrie vinterdekk en kilde til svevestøv, ved at dekkene polerer strøsanden til støv som virvles opp i luften, viser svensk forskning.
  • Vedfyring er også en absolutt signifikant kilde til opphav av svevestøv, er det dokumentasjon på.

Og det må presiseres at det svevestøvet som måles er rett utenfor tunnelene og på hele veistrekningen på Stakkevollveien, mens målingen på St. Hanshaugen er ti ganger bedre!

Konklusjonen er at vi har en formidabel flott luft i Tromsø!! Bare spør Balsfjordvinden. Og støv fra piggdekkene er bare et fragment av det totale svevestøvet!! Punktum!

Skal tro hva framtiden vil bli ved innføring av piggdekkavgift i Tromsø?

  • Vi får en ny avgift som vil øke kostnadene ved å bo i Tromsø!
  • Innbyggerne vil "svømme i saltlake" for å rettferdiggjøre en ny avgift! - Alt som bringes på hjul blir dyrere! Eksempel taxi og all varetransport.
  • Svevestøvet forsvinner ikke ved at bilistene får enda en ny avgift å betale!

Tromsø kommune sitt prosjekt om å subsidiere innbyggerne med kroner 1.400, under forutsetning av at de kjøper fire nye piggfrie dekk, er noe interessant juridisk, tror jeg.

Litt informasjon: Vegtrafikkloven §36d sier: "Politiet eller Statens vegvesen kan forby bruken av motorvogn og henger for så lang tid som nødvendig, dersom kjøretøyets hjul ikke er sikret tilstrekkelig veigrep ved bruk av pigger, kjettinger eller lignende, når kjøreforhold gjør det nødvendig."

Nå avdøde politimester Truls Fyhn sa klart fra i avisene at bruker noen piggfrie dekk og forårsaket ulykker, ville politiet inndra sertifikatet umiddelbart! Slike scenarier kan bli interessant fremover dersom man følger kommunens piggfrie råd. Da er spørsmålet, hvem i kommunen er ansvarlig dersom kommunens bilpark kommer på piggfrie dekk og forårsaker ulykker? Hva sier jussen til dette, mon tro?