Debatt:

Kvaløya og Tromsø kommune trenger infrastruktur

God politikk bør være rettet etter innbyggernes behov. Før det innføres store, usosiale prosjekter (bompenger), som er ekstremt kostbart for folk, må politikere prioritere infrastruktur og prosjekter som koster mindre penger og gjør hverdagen til samfunnet enklere.

ETTERLYSER RUNDKJØRING: Reinaldo Montalvao mener det er på høy tid at man får på plass en rundkjøring på Storelva.  Foto: Privat

meninger

Målet med politikken er å gjøre innbyggerne lykkelige, ifølge den greske filosofen Aristoteles. Dette betyr at politikere (representanter valgt av folket), må lage offentlig politikk rettet mot innbyggerne, slik at samfunnet blir fornøyd med tjenestene som leveres av staten, fylke og kommune.

Er befolkningen i Tromsø fornøyd med måten som den offentlige politikken blir praktisert på i fylke og i kommunen for tiden? Svaret etter min ydmyke mening er klart og kort: Nei, ikke helt.

Vi er misfornøyde med måten politikken i det siste har blitt gjennomført på i noen saker. De fleste prosjekter som presenteres i det siste, kan defineres som: ambisiøse, futuristiske eller progressive, men de er alltid basert på en ideell verden. Dette er akkurat problemet, politikken må være basert i den virkelige verden (hvor mennesker og familier har daglige vanskeligheter og trenger en sterk velferdsstat.

Storelva er et nabolag som er viktig for mange av innbyggerne som bor på Kvaløya. I denne regionen ligger Kvaløya videregående skole med sine mange elever, Storelva barneskole og i tillegg er det viktig å si at inngangen til nabolaget gir tilgang til to barnehager, hvorav den ene er den største barnehagen i byen.

I løpet av året skal det bygges en dagligvarebutikk og et boligkompleks på Storelva, som vil føre til at mange familier kommer til å flytte hit. Hvis du tror at det var alt, så er det fortsatt litt mer, fordi vi kan ikke glemme å nevne skihuset, Storelvahallen og den nye idrettshallen som skal leveres til sommeren.

Vel, etter å ha illustrert stedets geografiske virkelighet, er det nødvendig å rapportere andre konkrete fakta som skjer daglig når innbyggerne på Kvaløya skal bringe eller hente barna sine til skole, barnehage, trening eller bare kjøre til jobben. Mange sjåfører må vente lenge i trafikken på å kjøre inn eller ut av nabolaget, dette ender med å skape mange ulemper som hindrer trafikken og hverdagen til lokalbefolkningen. Om morgenen har vi to lange køer i krysset mellom Storelvbakken og fylkesvei 862.

Den første store køen med biler er for de som kjører fra Kvaløya i retning mot Tromsøya, den andre køen med biler dannes på Storelvbakken. Denne består i utgangspunktet av biler fra foreldre som har tatt barna sine til skole eller barnehage og borgere som bor i den regionen og som skal kjøre til jobb.

På grunn av manglende rundkjøring, må sjåførene doble oppmerksomheten og prøve å hjelpe hverandre slik at alle til slutt kan komme til deres endelige destinasjon. Dette er et skoleområde, noe som betyr at vi har mange barn som trafikkerer i denne regionen, og som trenger å bruke Storelvbakken-krysset daglig midt i dette trafikkaoset forårsaket av manglende rundkjøring.

Til slutt må vi huske at sykkeltrafikken øker mer og mer, og mangelen på rundkjøring med økningen i antall syklister, bidrar til at trafikken stopper enda mer opp. Hele dette scenariet øker mulig risiko for en trafikkulykke som kan få alvorlige konsekvenser for våre barn og innbyggere. Innbyggerne på Kvaløya vil være svært fornøyde med en politikk som prioriterer infrastruktur. Vi trenger en rundkjøring på Storelva nå.

Selvfølgelig vil alle innbyggerne i Tromsø at Ishavsbyen skal være en futuristisk by, som skaper arbeidsplasser og en referanse for turister, men før vi drømmer om å innføre store prosjekter, er det nødvendig og viktig å fikse infrastrukturen på veiene, skolene, sykehus og sykehjem. Bare på denne måten kan vi sikre en politikk som bidra til utviklingen av samfunnet og gjør arbeidsklassen og innbyggerne lykkelige