Debatt:

Lotteritilsynet er ute av kontrollI 

Carl Fredrik Stenstrøm, Generalsekretær i Norsk Bransjeforening for Onlinespill, svarer Lotteritilsynet.

POLITISK DEBATT: Innleggsforfatteren mener Lotteritilsynet går utover sitt mandat med å gå inn i en politisk debatt.   Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

meninger

Norge har vi lang tradisjon for at byråkratiet holder seg unna politikken. Det er det mange gode grunner til. Det er derfor underlig at Lotteritilsynet velger å tolke mandatet sitt vel bredt, bryter lange tradisjoner, når de nå går inn i en politisk debatt om spillpolitikk.

Lotteritilsynet har som et av sine hovedformål at de skal sikre ansvarlige pengespill i Norge. Dette er et godt formål som vi i Norsk bransjeforening for onlinespill (NBO) ønsker å bidra til, noe vi har uttrykt flere ganger. Norge trenger et bedre system for pengespill, et system som faktisk fanger opp alle spillere. Slik at vi kan gi alle de som sliter med de negative konsekvensene av spill den hjelpen de trenger. En hjelp de burde hatt krav på.

Carl Fredrik Stenstrøm, Generalsekretær i Norsk Bransjeforening for Onlinespill  Foto: Norsk Bransjeforening for Onlinespill

Økningen i antall problemspillere i Norge er selve beviset på at dagens politikk virker mot sin hensikt. Det er mulig dagens politikk ser veldig bra ut i teorien, men virkeligheten er en helt annen. Hadde politikken fungert etter hensikten, og faktisk bidratt til å forebygge spillavhengighet, hadde vi ikke sett slike tall vi gjør i dag. I tillegg viser Lotteritilsynets egne beregninger at 250 000 nordmenn spiller hos utenlandske aktører. Utenfor myndighetenes kontroll og uten at norske myndigheter får skatteinntekter fra selskapene.

Da svenskene innførte en lisensordning for å regulere pengespill, innførte myndighetene samtidig ordningen «Spelpaus.no». En ordning som sørger for at problemspillere kan få hjelp, ved å stenge seg selv helt eller delvis ute av spill. Ordningen finnes på tvers av alle aktører. Spelpaus roses av den svenske regjeringen som et effektivt virkemiddel. Hittil har over 65 000 svensker helt eller delvis stengt seg ute fra spill. Dette er virkemidler etterlyser vi fra norske myndigheter, men kun vil være mulig å innføre i en lisensmodell.

I Norge står vi derimot uten slike effektive tiltak og for å bekjempe problemspill. Det kan virke som om statens representanter håper at dette går over av seg selv. At man skal finne en eller annen måte å stenge internettet ved grensen. Myndighetenes verktøykasse tom, fordi de ser ut til å ikke ville innse at internett har kommet for å bli. Den virkelighetsflukten betaler norske spillavhengige en høy pris for.

Istedenfor å samle alle gode krefter for å håndtere det som er realitetene, velger Lotteritilsynet å gå utover sitt mandat, og gå inn i en politisk debatt, uten et konkret forslag til løsning på problemene viser i dag.