Debatt:

Ingen garanti uten innhold

Hva er egentlig en samisk barnehagegaranti verdt om barnehagen ikke har personell til å gi et samiskspråklig innhold?

Illustrasjonsfoto: Dette bildet er tatt i forbindelse med Samefolkets dag da barnehagebarn fra byens samiske barnehager fikk møte Fantorangen.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Jeg håper debattnivået Runar og NSR utviser i innlegget om barnehagetilbud ikke er et frampek på nivået NSR har tenkt å holde i valgkampen. Selvfølgelig er ikke vi i Bargiidbellodat - Arbeiderpartiet mot å gi samiske barn barnehageplass. Det burde være unødvendig å måtte svare på denne typen påstander.


Debatt:

Hva med barna uten plass?

Runar Myrnes Balto svarer Synnøve Søndergaard.


Innlegget vårt den 19. februar handlet ikke om å være mot samiske barnehageplasser, men om at vi fremfor bare valgkampvennlige garantiløfter må ha fokus på å sikre samiske barn et barnehagetilbud med samiskspråklig innhold. Det hjelper samiske foreldre fint lite å ha garantert plass i en samisk barnehage dersom ingen i barnehagen snakker samisk.


Debatt:

Det blir for enkelt, Balto

Løsningen er både urealistisk og potensielt ødeleggende.


I dag jobber kommuner, og særlig stabene tilknytta de enkelte samiske barnehagene, beinhardt hver eneste dag for å opprettholde et minimum av samisktalende personell for barna i de samiske barnehagene. Under korona-pandemien har det vært ekstra utfordrende å klare dette.


Tror mange ikke får plass i samiske barnehager – nå ber de kommunen innføre plassgaranti

Tromsø sameforening ønsker at alle samiske barn i Tromsø skal sikres plass i en samisk barnehage.


Føre-var-prinsipper med lav terskel for sykemeldinger og mange av de verdifulle samiskspråklige barnehageassistentene i hjemmestudier har gjort situasjonen krevende særlig i områdene der samiskkompetansen ikke er enkel å oppdrive. Dette skal ikke være en unnskyldning for manglende språkinnhold i samiske barnehager, men som politiker er det viktig å ha med seg virkeligheten når man skal utforme politikk.

Det er denne virkeligheten NSR med Balto i spissen virker å ha et nokså fjernt forhold til, noe som er ekstra bekymringsverdig med tanke på at NSR har styrt Sametingets barnehagepolitikk nesten sammenhengende de siste åtte årene.

For hva er egentlig en samisk barnehagegaranti verdt om barnehagen ikke har personell til å gi et samiskspråklig innhold? Enhver forelder er opptatt av at ens barn har en meningsfull hverdag i barnehagen, og at barnet tilegner seg den kunnskapen og de ferdighetene barnehagene er så viktige for. I kjernen for denne utviklingen står språket, at den tryggheten og kompetansen de voksne står for faktisk kan kommuniseres ut til barna våre på barnas egen samiske hjertespråk.

Barnehagenes innhold er en pågående diskusjon også i det norske samfunnet, det er helt naturlig at også samiske foreldre er opptatt av disse spørsmålene. Barnehagen skal som kjent ikke bare være en oppbevaringsplass.

Så hva mener egentlig vi i Bargiidbellodat - Arbeiderpartiet? Jo, vi vil gjerne være med på å utstede samiske garantier i hytt og vær, intet ville vel vært festligere enn det! Vi er imidlertid også opptatt av barnehagens innhold, og med den kjennskapen vi har til de språkmessige bemanningsutfordringer bekymrede samiske foreldre allerede i dag må forholde seg til, ja så vet vi at det ikke bare er å utstede garantier på løpende bånd.

Uten å kunne "garantere for garantien", vil det i verste fall være å villede samiske foreldre til en situasjon der barn med samisk som morsmål, som opp til en viss alder ofte også er barnets eneste språk, ikke blir møtt på sitt samiske språk i barnehagen.

I Tromsø har antallet barn i de samiske barnehagene hatt en fin og gledelig utvikling, men denne utviklinga må holdes tritt med også når det gjelder samiskspråklig bemanning. Og det er det som er poenget til oss i Bargiidbellodat - Arbeiderpartiet, at vi må ha to tanker i hodet samtidig. Lykkes vi med tilstrekkelig samiskspråklig pedagogisk personell i barnehagene, ja så vil garantien få et innhold.

De som har lest innlegget helt ned hit har antagelig skjønt at dette ikke er en sak med de største uenigheter. Diskusjonen handler snarere om den beste og raskeste veien til mål, uten at hastverk bikker over i lastverk der samiske barn ender opp med å betale prisen.

Når Sametinget med NSR i spissen møter Tromsø kommune til samtaler om samarbeidsavtalen, møter de en kommune som er villig til å diskutere løsninger. Vi håper NSR utviser den samme viljen til dialog og løsninger, selv om det er valgår.