Debatt:

Ro, ro til fiskeskjær

Innleggsforfatteren stiller spørsmål ved hvorfor Erlend Svardal Bøe og Høyre ikke har vist mer velvilje når det kommer til bygging av Nord-Norgebanen.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Ro, ro, Knut Arild Hareide, ingen fisker får du der. Etter negative uttalelser om Nord-Norgebanen entrer han lettbåten. Sannsynligvis er den lille jollen stor nok for ham selv og det som er igjen av KrF i Nord-Norge. Dessverre for ham selv og det som er igjen av partifeller i vår landsdel ror han i en motstrøm han selv har virvlet opp med sine grinebiterske uttalelser om Nord-Norgebanen. Er dette verdig opptreden for samferdselsministeren?

Å ro i sin egen synkende jolle i ensom majestet i selvskapt motstrøm hvor hvert åretak er nytteløst, understrekes av hans egen partifelle i Tromsø, Helga Marie Bjerke. Ministerens botsøvelse i Nordlys 26 ds. er ikke engang å sammenligne med det berømte halmstrå nødstedte klamrer seg til. Selv hos hans egne partifeller virker det uverdig. Jollen lekker. Hareide står ensom tilbake. De fleste gjør som rottene og forlater den synkende jollen.

Høyres Erlend Svardal Bøe kappror med Hareide. Begge taper i motstrømmen. Bøes problem er at han tilhører et parti som er i mot jernbanen i nord. Han briljerer med gamle løfter velbrukt i mange valgkamper. Velgernes problem er om han selv tror på løftene om satsing på veibygging i nord. De løfter Bøe lanserer er velbrukt valgflesk, og minner om gutten som i eventyret ropte "ulv, ulv" så lenge at ingen trodde på ham.

Hvorfor har ikke hans parti vist mer velvilje? Og hvilke resultater kan Høyre vise til? Etter åtte år med regjeringsmakt skulle man tro at resultatene sto i kø. Når så ikke er tilfelle må nok Herr Bøe belage seg på å leke eventyrgutten som roper "ulv ulv".

Vil denne mannen som slett ikke er lydløs være en representant for oss nordlendinger? Eller vil han falle inn i den lydløse gruppen, og hvile på de laurbær et godtroende Høyre ga ham? Hvis han gjør krav på troverdighet bør han fortelle hva Høyre i Troms mener om jernbane i nord. Skal han være en representant for folkets mening bør han være den troverdige som trosser sitt partis mening og forfekter velgernes ønsker.

Hvor står han i valgets mellom velgerne og Høyres mening? Blir han medlem i hylekoret mot jernbane i nord? Skal vi oppleve enda en gråtekone som hulker over nordlendingenes frekkhet som krever de samme selvfølgeligheter som den sørlige landsdel?

Vi har altfor ofte erfart skrålende politikere som blir lydløs når de passerer Løvebakken, og glemmer oss nordlendinger. Vil han preges av tilhørighet i sin hjemlige landsdel, og si som Cora Sandel: "Måtte jeg aldri se denne drittbyen igjen"

Er rett person nominert på Troms Høyres valgliste som partiets stortingsrepresentant? Får han folkets tillit, etter sine unnvikende utspill i mediene?