Debatt:

Frps begrepsforvirring

Privatisering og konkurranseutsetting er to begreper som tidligere helsebyråd Kristoffer Kanestrøm i Tromsø bør lese seg litt opp på.

Kanestrøm irriterer seg tydeligvis over Tromsø kommunes kjøp av private sykehjemsplasser for å slippe unna svindyr overprising i sykehusforetaksbutikken til Helse Nord, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Det er tydelig at valgkampen nå er i gang og Frp har jo plutselig fått øye på sperregrensa under vann så her smir man så lenge jernet er varmt.


Debatt:

Ap og SVs privatisering uten politisk behandling

Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at Ap, SV, MDG og Sp avvikler kommunale sykehjemsplasser på Kvaløysletta og erstatter disse med kjøp hos private. 


Kanestrøm irriterer seg tydeligvis over Tromsø kommunes kjøp av private sykehjemsplasser for å slippe unna svindyr overprising i sykehusforetaksbutikken til Helse Nord.

Kanestrøm kalte dette først for privatisering, deretter bruker han ordet konkurranseutsetting og sauser disse sammen i sin iver etter å få noe på de rødgrønne samarbeidspartiene i Tromsø. Han har også kritisert at dette har vært unntatt politisk behandling og det er nok riktig dessverre, noe også helse- og velferdsutvalgets leder har sagt sin mening om, høyt og tydelig.

Nei, tidligere helsebyråd Kanestrøm, dette er ikke privatisering. Det var nemlig noe du og ditt mørkeblå byråd pusla med i lukkede rom uten innsyn i perioden 2011-2015. Pressen fikk ikke vite hva dere puska med, de ansattes organisasjoner fikk ikke vite hva dere puska med, de ble derimot forsøkt kneblet på et møte i 2014 og det eksisterte ingen form for medbestemmelse i de fire årene dere holdt på.

Resultatet av de lukkede roms interne konferanser, var utallige forslag om privatisering av alt fra kantinedrift til renholdstjenester. Det var den evige våte drøm om en bedre hverdag for «folk flest».

Privatisering betyr at drift, økonomi og tjenesteproduksjon fjernes fra kommunen og settes ut til private. Det er ikke det Tromsø kommune har gjort nå. Det drives nemlig fortsatt sykehjem og omsorgsplasser i kommunen.

Konkurranseutsetting er dette heller ikke. Kommunen har ikke, så vidt meg bekjent, bedt om at denne formen for drift skal ut i markedet permanent. Det ville et rødgrønt flertall aldri satset på og i hvert fall ikke et halvt år før et Stortingsvalg.

Det var et stort behov for å finne ledige plasser til utskrivningsklare pasienter som ligger på UNN mens sykehusforetaksmodellens taksameter går for fullt. Da gjør kommunen det den må, går ut på anbud ( for det krever loven) med behovet for å finne plasser til disse. Helt lovlig, det som er å kritisere i saken er selvsagt at dette ikke ble politisk behandlet, sannsynligvis var heller ikke fagforeningene informert, vil jeg tro.

Her har politisk leder i utvalget sviktet og ikke avklart tilstrekkelig med nytilsatt kommunaldirektør hvilken oppskrift man skal bruke i slike saker. De rødgrønne har dessverre svikta i mye og mangt når det gjelder helse- og velferdssektoren, i stor grad malt seg inn i et hjørne hvor de til slutt må legge ut planken som gjør at de kommer seg ut av det. Det er behov for en større vårrengjøring i politisk ledelse for å få tilliten på plass i sektoren og det er jeg forventningsfull til at vil skje. Det trengs ikke flere saker a la helsehuset, Kvaløysletta sykehjem, Dreis osv.

Det jeg imidlertid er skråsikker på er at det som det blå styret, som satt i perioden 2011-2015 ville ha gjort, var å trekke seg tilbake i det lukka rommet og kommet ut med ei omfattende bestilling til administrasjonen: Privatiser alt! Heldigvis styrer dere ikke verken lokalt eller nasjonalt og velferdsstaten har en sjans til å overleve, i hvert fall etter september 2021.