Debatt:

Angrep er ikke alltid det beste forsvar, Kanestrøm

Kristin Helene Arvesen svarer Kristoffer Kanestrøm (Frp).

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Flaut, mener Kristoffer Kanestrøm at mitt svar på hans innlegg om privatisering er.

Jeg synes godt han kunne vært litt mer kreativ i sin beskrivelse og for eks. brukt ord som irriterende, provoserende, løgnaktig eller noe annet spenstig, men flaut, nei det skjønte jeg ikke helt.

Allerede i første avsnitt omgår Kanestrøm sannheten. Jeg har aldri forsvart nedleggingen av Kvaløysletta sykehjem. Tvert imot har jeg karakterisert den foreslåtte nedleggingen som tull. Det var det forslaget var og når helse og velferdsutvalgets leder fra SV var ute og fyrte av mot protestene, ja så ga jeg uttrykk for min mening om det i likhet med de berørte ansatte og pårørende. Dette har nok ikke Kanestrøm fått med seg.


Debatt:

Flaut, Kristin Arvesen

Ap-medlem Kristin Arvesen rykket forleden ut i et innlegg hos iTromsø.  Her forsøker hun å forsvare den rødgrønne politiske ledelsen etter nedleggingen av Kvaløysletta sykehjem.


Jeg er nemlig ikke så lojal mot partipisk at jeg ikke tør si fra når jeg mener det går åt skogen med styringa, den type lojalitet la jeg i en skuff da jeg slutta i kommunen for snart 4 år siden.

I tillegg har jeg også tatt kraftig til motmæle mot en overbyråkratisert modell hva gjelder tildeling av tjenester fra Tromsø kommune, en modell dere i det mørkeblå byrådet ikke gjorde noe med og som dessverre de rødgrønne heller ikke har gjort så mye med, men de har i det minste gjort noe, selv om det langt fra er der jeg mener det bør være.


Debatt:

Frps begrepsforvirring

Privatisering og konkurranseutsetting er to begreper som tidligere helsebyråd Kristoffer Kanestrøm i Tromsø bør lese seg litt opp på.


Fortsatt mener Kanestrøm at det kommunen har gjort med korttidsplassene, er konkurranseutsetting.

Flaut, Kanestrøm, du har fortsatt ikke knekt koden. Hvem fra Tromsø kommune har konkurrert om å drive plassene, vet du noe vi andre ikke vet? Dette er ikke konkurranseutsetting, men kjøp av tjenester fra det som sannsynligvis var det eneste tilbudet som var tilgjengelig og at jeg har forsvart det, er vel å trekke det litt langt: Alternativet var å kjøre sykehussengene ut i Storgata og vente på ledig plass et sted. De rødgrønne er ikke så dumme som du tror, de vet at skal det konkurranseutsettes, så skal det drøftes. Den delen av medbestemmelsen som dere forsøkte å avlive, men som ble vekket til live igjen, dog i en litt mer puslete versjon enn jeg så for meg.

At du irriterer deg over kjøp av private korttidsplasser har jeg da aldri sagt at du gjør, hvorfor skulle jeg det? Det er jo nettopp den iboende ideologi du og dine mørkeblå venner lever etter: Alt som kan privatiseres, skal privatiseres. Dere tror ikke på en offentlig velferdsmodell med likhet for alle innbyggere, men markedsstyrte modeller med profitt i førersetet. Det er fordi du og ditt parti aldri har hatt reell kontakt med den gruppen dere målbærer mest – folk flest.

Så kommer noe av det mest oppsiktsvekkende: Nemlig at forskjellen på det de rødgrønne nå har gjort og det de mørkeblå gjorde i 2011-15, handler om at beslutninger ble tatt i et, sitat, «kompetent organ i h.h.t delegasjonsvedtak»

Videre, «at veileder for medvirkning ble fulgt». Har du hørt på maken til skryt?

Saker ble behandlet i lukkede møter i byrådet UTEN at medvirkning ble ivaretatt FORDI byrådet etter delegasjonsvedtaket fattet av et blått flertall i kommunestyret, hadde strippa reglementene for medvirkning! Kommunelovens smutthull ble utnyttet og de ansattes rett til medvirkning gjennom et overordna personalpolitisk organ, ble redusert til et utvalg uten rettigheter, populært kalt supperåd. Det er sannheten, Kanestrøm og det var FLAUT å være midt oppe i det, ikke bare flaut, men også vanvittig slitsomt!

Kanestrøm bruker en retorikk som er typisk for en politisk motstander; angrep er beste forsvar.

Så til hva dette dreier seg om, Kristoffer Kanestrøm: Forskjellen mellom privatisering og konkurranseutsetting. Jeg forsvarer ikke privatisering og det gjør heller ikke de rødgrønne, og de har heller ikke gjort det i saken om kjøp av korttidsplasser. Dere i Frp drar i et halmstrå som sitter bom fast fortsatt og kommer til å gjøre det i fremtida også.

Nedlegging av Kvaløysletta sykehjem var et håpløst vedtak uten rot i virkeligheta og det innrømmet til slutt helse og velferdsutvalgets leder, godt hjulpet av ordfører Gunnar Wilhelmsen. Det som derimot gjenstår er en oppriktig beklagelse til dem som ble berørt av dette og den håper jeg selvsagt de rødgrønne vennene mine er stolte nok til å komme med når de i dag har sørget for at både Kroken og Kvaløysletta sykehjem har gjenoppstått. Hadde du gjort det samme, Kanestrøm eller leter du nå etter argumenter for at de har gjort noe galt med reåpninga?

Flaut, mener Kristoffer Kanestrøm at mitt svar på hans innlegg om privatisering er. Medbestemmelsesform hvor vi som medlemmer i et parti kan få lov til å gi uttrykk for at vi er uenig med makta også i det offentlige rom og hvis det kan gi deg noe å lure på fremover, så kan jeg mellom oss to røpe at jeg stemmer Ap, er tilhenger av en form for fritt brukervalg under like vilkår i noen helse og omsorgsområder (det som kalles konkurranseutsetting, bare sånn at det forstås rett) og jeg liker parlamentarisme, ikke den politbyråmodellen dere styrte etter, men den ordentlige! Look to Oslo! Den så du kanskje ikke komme, eller?