Debatt:

Jernbane i nord

Nasjonal transportplan 2022 – 2033 ble nettopp presentert av regjeringen, og det satses ikke på Nord-Norgebanen NNB.

NORD-NORGEBANEN: Slik kan togruten se ut dersom Nord-Norgebanen blir virkelighet.  Foto: Jernbanedirektoratet

meninger

Støtteordning for gods på bane, mer effektive jernbanegodsterminaler og styrking av grensekryssende godstransport er satsingsområder.

Jernbane fra sør til nord

Det går 3 jernbanelinjer fra Sør-Norge/Sør-Sverige til nord for Polarsirkelen. Nordlandsbanen ender i Bodø, mens de to jernbanene i Sverige, Inlandsbanan og Norrlandståget har endestasjon i Gällivarre. Videre går det en bane nordover fra Gällivarre, Ofotbanen til Narvik. Fra Norge til Sverige er det 4 jernbanekorridorer, lengst i sør er det i Halden, så over Kongsvinger, fra Trondheim til Östersund og Ofotbanen fra Narvik i nord. Dette medfører at tog kan gå fra Oslo via Sverige til Narvik.

Kjell Johnsen, AP medlem  Foto: Privat

Jernbane Oslo-Narvik

På strekningen Oslo-Narvik via Sverige har jernbanen i dag en stor markedsandel. Store godsmengder fraktes på ARE-toget (Arctic Rail Express) fra Oslo til Narvik. Hver uke går 11 tog nordover til Narvik, tilsvarende sørover, og turen en vei tar ca. 27 timer. En slik togtur kan sammenlignes med 20–30 trailere, noe som medfører en stor miljøgevinst. Narvik er et viktig logistikk-knutepunkt for gods i landsdelen, spesielt sjømat og dagligvarer. Ofotbanens kapasitet er snart sprengt, og det haster med regularitets- og kapasitetsøkende tiltak. Her er det viktig med utbygging av dobbeltspor.

Fisketoget Narvik-Malmö

Norge eksporterte fisk for 105 milliarder NOK i 2020. De største importørlandene er Polen og Danmark som til sammen kjøper norsk fisk for ca. 20 milliarder NOK. Nordnorske fiskeeksportører var ikke fornøyde med at fersk fisk skulle gå på bane fra Narvik via Oslo til Europa. Dette medførte omlasting som tok et halvt døgn før fisken ble kjørt videre på trailer til Malmö.

Fisketoget fra Narvik til Malmö ble startet av CargoNet i 2020. Toget går en gang pr. uke og turen tar ca. 30 timer. Hvert tog har kapasitet til å ta med 600 tonn sjømat og som erstatter 25 trailere. Kortere transporttid og raskere omlasting i Malmö fører fisken fra Nord-Norge raskere til kontinentet. Muligheten for å kunne kjøre tilbake med et tilsvarende fullastet godstog er til stede.

Svenske myndigheter besluttet i mars i år å styrke et transportprosjekt i Nord-Sverige for å få bli bedre linket til Europa. EU-kommisjonen har foreslått å oppgradere Ofotbanen status som offisiell «EU-korridor». Korridoren strekker seg fra Narvik via Sverige og til det europeiske kontinentet som ender ved Middelhavet. Den svenske regjeringen vil satse stort på korridoren mot Narvik i årene som kommer.

Nedprioritering

Siden vi allerede har en bane som går fra Oslo til Narvik er det ikke nødvendig å bygge en ny bane mellom Fauske og Narvik. Terrenget er svært utfordrende, banen må i stor grad gå i tunnel og krysse Tysfjorden. Ordførerne i Nordland prioriterer heller ikke denne strekningen.

Narvik-ordføreren mener at Nord-Norgebanen ikke bør prioriteres. Han sier at dobbeltspor på Ofotbanen betyr veldig mye for transport og logistikk i Nord-Norge.

Ordføreren i Rana mener Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø må prioriteres. Krysningsspor og nytt signalanlegg på Nordlandsbanen må på plass før NNB bygges videre nordover.

Folk i Nordland er først og fremst opptatt av å ruste opp Nordlandsbanen.

Visjon

Visjon og overordnet mål må være å utvikle direkte tog mellom Nord-Norge via Sverige til Europa. Troms fylke må knyttes seg til det internasjonale jernbanenettet i Europa. Siden vi eksporterer store mengder sjømat til Europa må vi benytte oss av jernbanen, som gir den korteste og mest miljøvennlige veien til sjømatmarkedet.

Ordførerne i Harstad og Tromsø mener at første byggetrinn på en bane i nord må bli strekningen Narvik – Tromsø, i samband med dobbeltspor på Ofotbanen. I tillegg må traseen inn til Tromsø legges annerledes enn Jernbanedirektoratet foreslo i fjor. Det trengs ingen fordyrende linje via Balsnes og undersjøisk tunnel til Tromsøya. Banen må bygges via Nordkjosbotn, da får vi en stasjon nær sjømatnæringen i Nord-Troms og Finnmark.

Jernbanebygging i nord

Første byggetrinn må være et jernbanenett i Troms som er knyttet Ofotbanen/Malmbanan. Nordnorske politikere må snarest sette seg sammen med sine svenske kolleger for å komme frem til felles løsning for finansiering og utbygging av dobbeltspor på Ofotbanen/Malmbanan. Det haster veldig med å iverksette kapasitetsøkende tiltak så snart som mulig siden det tar lang tid å bygge dobbeltspor for å møte veksten i godstrafikken i årene som kommer, fra både svensk og norsk side.