Debatt:

«TIL, Isberget og Forza: Som medlem av Isberget er jeg uenig i mye av det som er sagt»

  Foto: Rune Stoltz Bertinussen

meninger

Det har over tid vært skrevet mye om TIL-supporterne, og det er mange som har meninger. Blant annet har iTromsøs Rune Robertsen tatt til orde for at supporterklubben Isberget burde nedlegges. Han om det.

Som medlem av Isberget er jeg uenig i mye av det som er sagt. Vi er en supporterklubb som i over 20 år har støttet TIL i motgang og medgang. Vi har møtt opp på Alfheim i all slags vær og brukt både tid og penger for å reise på bortekamper for å støtte laget. Selvfølgelig finnes det forbedringspotensial hos oss som hos mange andre. I en supporterklubb med flere hundre medlemmer så vil det alltid være noen som ikke bestandig oppfører seg slik man ønsker, men de er ikke mange slik jeg kjenner klubben.

Mange av kommentarene kom etter det ekstraordinære årsmøtet i Isberget i fjor, hvor Forzas leder Morten Killingberg først ble valgt til ny leder av Isberget, men så trakk seg etter at flere medlemmer kom med kritiske kommentarer til ham. Blant annet ble han konfrontert med uttalelser han var kommet med om Isberget da han trakk seg ut av klubben i 2013 – uttalelser han verken benektet eller beklaget. Hans visjon for Isberget var at han ønsket å flytte oss over fra felt A til felt L på Alfheim. Denne visjonen har nå TIL hengt seg på uten at Isberget har vært med i diskusjonen på forhånd.

TIL la dette fram for Isbergets styre nylig og ble da invitert til Isbergets årsmøte for å orientere og høre medlemmenes meninger. Når TIL v/Øyvind Alapnes og William Frantzen ankom møtet var det tydelig at avgjørelsen om å flytte Isberget allerede var tatt. TIL hadde sågar foretatt en undersøkelse som fortalte at både ledelsen, spillere, trenere, støtteapparat og TV (??) bifalt flytting til felt L.

Vel, det er nå engang sagt om undersøkelser at for å bedømme resultatet så må man vite hvordan spørsmålet er formulert. Og bare for å ha det sagt: Isberget var ikke spurt.

Begrunnelsen for flyttingen var at supporterne skulle være mer synlig. Dette var også begrunnelsen når TIL i sin tid flyttet Isberget fra felt L til felt A. TV-kameraene filmer mot tribune øst hvor Isberget står nå, men ifølge TIL så vil det nå settes opp flere kamera som skal filme mot felt L. Flytting av kamera var aldri tema sist de flyttet Isberget, og jeg lurer også på om en slik installasjon er noe TIL skal betale for eller om TV-selskapene dekker kostnadene?

Mange har kommentert at de hører Forza bedre enn Isberget på Alfheim. Det er naturlig siden Forza står høyere opp under tak og lyden dermed bærer bedre. I tillegg er det mikrofoner i nærheten av felt L, noe det ikke er på felt A. Dette har vært poengtert flere ganger, men TIL har aldri vist initiativ til å gjøre noe med det. Med flere supportere på felt L så vil mange bli stående lenger nede på tribunen og da vil man ikke få den samme lydeffekten av taket.

Da TIL presenterte planene sine for Isbergets årsmøte så var det først og fremst synligheten de snakket om. Ingen av oss skjønner at man skulle være mer synlig på felt L i forhold til felt A.

På årsmøtet ga medlemmene klar tilbakemelding til TIL om at vi ikke ønsket å flytte fra felt A. Vi tilkjennega at vi ikke har noe imot å flytte sammen med Forza, men ikke til felt L. Forza må gjerne flytte sammen med oss på felt A, men etter det jeg har hørt så ønsker de ikke det.

Hvordan ville de ha reagert hvis TIL tvang dem til å flytte? Alternativt kan jo TIL finne et annet egnet felt hvor begge klubbene kan stå sammen. For øvrig sier NFFs regelverk noe om at hjemme- og bortesupportere ikke skal stå i samme område. Det betyr at TIL også må flytte bortesupporterne hvis vi og Forza skal står på tribune vest. Forstår det slik at TIL per nå har ordnet dispensasjon fra NFF for at Forza skal kunne stå på felt L.

Øyvind Alapnes har nå vært ute i avisen og stilt seg uforstående til at Isberget protesterte mot flytteplanene med 15 minutters stillhet i kampen mellom TIL og Molde på Kristi himmelfartsdag. Han begrunnet det med at man jo fortsatt er i forhandlinger om flyttingen. Jo da, Isbergets styre skal ha bedt om et møte med ledelsen inkludert styreleder, men jeg er usikker at man kan kalle det forhandlinger i og med at TIL har signalisert flytting allerede om 2–3 hjemmekamper.

Man kan selvfølgelig diskutere om vår aksjon var den beste måten å reagere på, men vi ønsket å markere vår misnøye og hadde liten tid til å planlegge andre aksjonsformer. Vår intensjon er som alltid å støtte laget, men denne gangen følte vi at en reaksjon mot TIL også var viktig.

Undertegnede har ingen styreverv i Isberget og dette innlegget er skrevet av meg som medlem og privatperson. For øvrig var jeg til stede på de nevnte årsmøtene i fjor og i år og uttaler meg på grunnlag av det.