Vil ordføreren la kommunestyret drøfte saken om nedleggelse av Åsgård

Gunnar Pedersen i Høyre ønsker at lokalpolitikerne skal få gi uttrykk for sin mening i Åsgård-saken.

ÅSGÅRD: Gunnar Pedersen spør ordføreren om han vil la kommunestyret drøfte saken om nedleggelse av Åsgård.   Foto: Ronald Johansen

meninger

Spørsmål til ordføreren i kommunestyremøte 23. juni 2021.

For en tid siden besluttet Styret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge med åtte mot fire stemmer å nedlegge dagens sykehus på Åsgård og at den nye psykisk helse- og rusklinikken skal bygges på sykehusområdet i Breivika. Denne beslutningen har vekket sterke reaksjoner blant brukerorganisasjonene, fagfolk innenfor psykisk helse og rus samt tidligere og nåværende pasienter på Åsgård.

Gunnar Pedersen  Foto: Tromsø kommune

Både fagfolk og pasienter fremhever at beliggenheten til sykehuset på Åsgård gir pasientene behandling i stille og rolige omgivelser med muligheter for gåturer og rekreasjon i skogsområdene rundt sykehuset i motsetning til det urolige og tettbygde sykehusområdet med mange mennesker og biler samt helikoptertrafikk til alle døgnets tider.

Et åpent brev til styret i Helse nord fra 33 overleger ved Åsgård, publisert i Nordlys 3. juni, har følgende oppsummering: «Både fagfolk, brukere og brukerorganisasjoner mener nærmest unisont at Åsgård-alternativet vil gi det beste alternativet. Vedtaket til UNN-styret baserer seg på et premiss som ikke holder, nemlig at samlokalisering trumfer alle andre argumenter som handler om god pasientbehandling og samhandling mellom tjenester.»

Sykehusdrift er ikke noe som ligger til kommunens oppgaver, men mange pasienter og fagfolk samt andre tilsatte på Åsgård er innbyggere i kommunen, og deres ve og vel er noe som kommunestyrets medlemmer har ansvaret for.

Vil ordføreren la kommunestyret drøfte saken om nedleggelse av Åsgård, slik at lokalpolitikerne kan gi uttrykk for sin mening om saken?