Debatt:

Glem piggdekkavgiften, rydd heller opp på Skattøra

Mange er forundret over at lederen for miljø-, klima- og samferdselsutvalget ikke viser interesse for det største støv- og sandproblemet i Tromsø, hevder innleggsforfatteren.

  Foto: Ronald Johansen

meninger

Det er bevist at støv kan fly eller sveve over lange avstander. Sandstøv fra Sahara ørkenen flyr den lange turen fra Afrika og til Kanariøyene.

I vårt eget miljø mener de avgiftskåte at det bare er piggdekk som får støvet til å fly. Og derfor blir piggdekk et nyttig påskudd for politikere fra sentrum.

Ennå er ikke alt håp ute, den sunne fornuft har uventet våknet til livet hos våre folkevalgte og avverget spennende bilkjøring med livet som innsats. Nå er piggdekkavgiften lagt kunstig koma i alle fall til valget er over. Hvorvidt man skal lite på den sunne etterlengtede fornuft, eller overraskes av fornuftens bortgang etter valget vil tiden vise.

I iTromsø 3. juli fremfører Barbara Vögele (MDG), leder i miljø, -klima og samferdselsutvalget, sin fortvilelse over Arbeiderpartiet og Senterpartiet som legger piggdekkavgiften på is.

Hele tiden har Vögele brukt miljø som argument for avgiften. I den forannevnte avisartikkel avslører hun sitt virkelige motiv for avgiften, og forteller at det hele dreier seg om kommune økonomi, til innkjøp av maskinelt materiell. Hennes utsagn berettiger spørsmålet: Er miljømotivet misbrukt? Er det riktig, sier man fy og fy, Barbara.

Hvis Vögele virkelig er miljøforkjemper, har hun en unik sjanse til å vise sin kamp mot svevestøv. På Skattøra losses sand og grus, som er hovedkilden til støvet hun gir uttrykk for å få bort. Mange er forundret over at lederen for utvalget ikke viser interesse for det største støv- og sandproblemet i Tromsø.

Når sand fra ørkenen Sahara svever helt til Kanariøyene, er nordavinden behjelpelig med frakt fra Skattøra til bysentrum.

Vögele kan ikke være uvitende om dette problemet, da har media for lengst har rapportert fra to maskin- og bilforretninger på Skattøra, hvor støv og sand trengte inn gjennom åpne vindu. Og som ekstra belastning for en hel bydel er sand og svevestøvet på Skattøra akkompagnert av et øredøvende bråk fra lossesjauen, som ofte pågår til forskjellige tider dag og natt.

Hvis utvalgslederen vil opprettholde sin status som miljøforkjemper, forventer man hennes snarlige og uhildede tiltredelse til problemet. Fare for miskreditt til Vögele og utvalget hun leder er allerede et begynnende faktum.

I debatten om piggdekkavgift er astma og allergi ofte nevnt som argument for avgiften. Hvorfor er ikke de samme hensyn vektlagt når det gjelder en hel bydel på Skattøra. Er det økonomiske målet viktigere enn miljø og moral?

Vi forventer at miljø-, klima- og samferdselsutvalget, med sin leder, utøver rollen som et kommunalt utvalg på en måte som styrker inntrykket om et dyktig samfunnsengasjert team med ambisjoner om et bedre liv for byens innbyggere. Og da bør alle kommunens innbyggere ha lik verdi, og ikke ties i taushet til fordel for en pengemaskin kamuflert som miljøtiltak.