«Piggdekkbruken har sikkert en del av skylda, men hva med all annen aktivitet som forpester lufta?»

Innsenderen av dette innlegget oppfordrer til en edruelig debatt om piggdekk og luftkvalitet.

Kommunestyret vedtok i juni i fjor at det skulle innføres en avgift på 1.400 kroner per år for å kjøre med piggdekk i Tromsø. Nå er det ikke så sikkert at det blir gjennomført, etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har snudd i saken.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Piggdekkavgiften, som skulle redde miljøet i Tromsø, blir det ikke noe av likevel. Ap og Sp har snudd, etter å ha «oppfattet signalene fra folket». Les: Politikerne er redd for å miste stemmer.

Hva innebærer politikernes snuoperasjon for Tromsø? Vel, folket i verdens åttende dyreste by slipper en ekstra avgift. Det er bra!

Men hva med miljøet? Tromsø-lufta er ikke kjent for å være særlig helsefremmende, og piggdekkbruken har sikkert en del av skylda.
Men hva med all annen aktivitet som forpester lufta? Er det gjort konkret forskning på hvilke komponenter denne forurensinga i Tromsø består av?

Et selvopplevd
eksempel: Selv bor jeg i Workinnmarka, ganske nær Langnesbakken. I flere år var veistøvet en forferdelig plage her. Utemøbler støvet ned, og vindusvask var nærmest bortkastet. Boligmiljøet var sterkt belastet.

Folk med lokalkunnskap
vet at det i flere år har pågått en massiv utbygging på Workinntoppen, og etter hvert også i Norrøna Boligpark. Frakt av jordmasser, sand og stein samt alt av byggematerialer (ja, hver eneste spiker) til disse boligprosjektene foregikk i Langnesbakken. Lastebiler med opptil tre bakakslinger, hver med tvillinghjul (det vil si fire dekk på hver aksel) – noen av dem med tilhenger med to akslinger, kjørte ned i byggegropa, ut på veien og ned Langnesbakken - nærmest i en stri strøm (hver doning med over 20 grovmønstrete dekk!).

Feiing og reinhold av veibanen var realiteten fraværende. Telefoner til kommunen ga som oftest et magert resultat. Og etter en halvtime var jo dessuten veien like støvete igjen...

Tilbake til miljø og piggdekk: Jeg kjører ikke med pigg i sommermånedene. Antakelig ikke andre bilister heller. Og Roald Madsen, Grav& Spreng og andre entreprenører bruker heller ikke piggdekk på sine kjøretøy. Støvplagen var der hele tida. Mest sommerstid, da folk kjørte piggfritt! Årsaken er så åpenbar at jeg ikke trenger å nevne den en gang.

Den mest intensive byggevirksomheten i de aktuelle områdene er nå betydelig redusert, og luftforurensinga i Workinnmarka har blitt atskillig redusert, gudskjelov... I år har faktisk også kostebilen vært innom, og det har gitt en mer varig forbedring. Om et lite halvår er det på med vinterdekkene igjen. (Foreløpig) antakelig uten ekstra avgift for «pigg-varianten».

Tromsøs topografi er utfordrende, med mange lange og bratte bakker. Med busser, trailere og privatbiler på kryss og tvers på glattholka...

Om politikerne skulle få lyst til å diskutere saken igjen, så vær edruelig! Piggdekkene belaster sikkert miljøet, men kanskje ikke den grad som noen vil ha det til.