Debatt:

Hvor har det blitt av journalister som graver og stiller kritiske spørsmål?

  Foto: Terje Pedersen / NTB

meninger

Journalister har til alle tider hatt en særdeles viktig oppgave med å grave etter informasjon og stille kritiske spørsmål. Dette både for å avdekke urett eller kritikkverdige forhold, og sikre at viktige samfunnsinteresser blir belyst. Alt dette med et mål om at lover og regler i vårt samfunn skal overholdes, og at befolkningen har rett til å få vite om forhold som ikke er som de skal være.

Forhold innenfor helsetjenesten skulle man tenke seg alltid skulle være av interesse for journalister. Det er mange muligheter for de store overskriftene: «Feilbehandling medførte dødsfall», «Bent har ventet på operasjon i 2 år!» eller «Pårørende fikk ikke informasjon ….». Men, det er mange forhold innenfor helsetjenesten som det også er viktig å ta tak i, og stille de rette spørsmålene til de rette personene om:

Hvorfor er det ingen som stiller arbeidsgivere spørsmål om at arbeidsmiljøloven daglig brytes på sykehusene ved at mange må jobbe dobbeltvakter, eller jobber lagt ut over grensene for overtid?

Hvorfor er det ingen som stiller arbeidsgivere spørsmål ved at turnuser settes opp uten at det er full dekning av kvalifisert bemanning?

Hvorfor er det ingen som stiller spørsmål og krever svar fra arbeidsgivere om hva de konkret skal gjøre for å beholde den livsviktige og uunnværlige kompetansen til sykepleiere, radiografer, ergoterapeuter og fysioterapeuter?

Hvorfor er det ingen som stiller spørsmål og krever svar fra politikere for å få en konkret plan for hvordan helsevesenet skal rekruttere nok kvalifisert bemanning både i 2021, 2022 og mot 2030?

Disse, og mange flere spørsmål kunne, og burde vært stilt av journalister over det ganske land – dag ut og dag inn – til det kom konkrete svar fra arbeidsgivere og politikere, og reell handling!

Med dette som bakteppe er det både bemerkelsesverdig og bekymringsfullt at et skrives så lite i disse dager om forholdene i helsevesenet som har medført at UNIO i sykehusene nå er i streik. Vårt samfunn og befolkningen fortjener å få vite hvilke konkrete planer arbeidsgivere og politikere har for å sikre helsetjenesten kvalifisert bemanning både i dag, og i fremtiden!

Journalister; tørk støv av spadene og sett i gang og grav! Still spørsmål – og krev svar!