Debatt:

Samisk hele livet

I en situasjon der man mottar helsehjelp er man på sitt mest sårbare. Når man skal forklare hvordan man har det og når man skal snakke om vanskelige ting som sykdom, vil man gjerne, forståelig nok, kunne snakke på det språket som står en nærmest for å gjøre en tung situasjon litt lettere.

UTDANNING: Innleggsforfatteren mener at en samisk sykepleierutdanning vil være viktig.   Foto: Tore Meek / NTB

meninger

Å legge til rette for at pasienter og brukere i møte med helsetjenester skal kunne motta hjelp på sitt eget språk, og at du skal motta hjelp av mennesker som forstår din kultur og din levemåte, er viktig og riktig både for menneskets integritet og av etiske prinsipper.

Derfor er en samisk sykepleierutdanning så inderlig viktig, og nå kommer det forhåpentligvis endelig på plass – takket være forslaget til forskrift om nasjonale retningslinjer for samisk sykepleierutdanning. Det er på tide at vi får på plass krav og retningslinjer for sykepleierutdanning som fokuserer nettopp på de samiske. Det burde være en selvfølge i 2021 at man i møte med helsepersonell skal slippe å bruke tid og krefter, som man ikke alltid har, på å forklare hvordan det er å være same, og med en samisk sykepleierutdanning kan dette endelig bli en realitet.

Samisk sykepleie ved UiT er i dag samlingsbasert og på deltid. Dette gjør det lettere for folk som kanskje allerede har bolig, jobb og barn å søke. Dette er absolutt en faktor som kan bidra til å øke søkermassen og populariteten til studiet. At man kan studere desentralisert er en klar faktor til bolyst, da man kan studere hjemme og skape et liv der man kommer fra. Å kunne studere hjemmefra er en forutsetning for at unge skal kunne bo og skape et liv der de kommer fra, og at de har en fremtid i Troms og Finnmark.

For at dette skal lykkes, må man legge til rette for at godt studieløp for studentene. De må få oppdaterte pensumbøker og ressurser, slik at deres kompetanse ved endt studie er relevant i 2021. Likevel er mange av pasientene disse sykepleierne vil møte på ikke den moderne samen vi treffer på gata, og derfor er det historiske perspektivet også viktig. I forslaget fremheves viktigheten av at studentene har fornorskningspolitikken på pensum. Konsekvensene av fornorskningen er svært synlige i dag, og det er viktig at studentene får opplæring i hvordan dette påvirket samisk helse, kultur, språk og livsgrunnlag.

Dette er et område det er viktig å satse sterkt på. Både for å ta vare på den samiske kulturen, men også for de pasientene som har bodd hele sitt liv i samiske områder, som på slutten av livet ikke engang får snakke med helsepersonell på sitt hjertespråk.

Men dette handler om mer enn at pasienter skal kunne bruke sitt morsmål i møte med helsepersonell, det handler om at helsepersonell skal ha kunnskap og forståelse for samiske kulturer, religioner og tradisjoner. Det handler om at samiske pasienter kan få være samiske hele livet, også i møte med helsetjenester.

Å tilrettelegge for utdanning som vektlegger den samiske kulturen på en slik måte er viktig, og det som kanskje er det viktigste er påpekingen om at dette skal være en samisk sykepleierutdanning, og ikke bare en sykepleierutdanning på samisk. Vi trenger flere sykepleiere i Norge, i Nord-Norge og i Troms og Finnmark, og vi trenger spesielt sykepleiere med kompetanse i samisk kultur og språk.