Endring av tekst på Munchs bilder og tvangsendring av navn på tettsteder

I mange tilfeller er det byråkratene som har den reelle makta og ikke politikerne, skriver innleggsforfatteren.

Tor Egil Sandnes i Nei til bompenger.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Jeg leser med interesse Oddmund Enoksen sitt utmerkede avisinnlegg om at nåtidens byråkrater mener at de har rett til å forandre teksten som Edvard Munch har skrevet på sine bilder.

Jeg er så til de grader enig med artikkelens innhold, tankene mine går i denne sammenheng videre til innbyggerne i enkelte bygder/tettsteder som helt plutselig får kunnskap om at noen med ubegrenset makt også der har bestemt at deres hjemplass skal få et nytt navn.

Dette skjer flere steder, jeg har særlig merket meg at stedet Jøvik i Ullsfjord i Tromsø kommune heretter skal hete «Jøvika», innbyggerne der har protesterer kraftig, så vidt jeg har fått med meg til liten eller ingen nytte.

Veksten i dette byråkratiet har den fare i seg at det i mange tilfeller er byråkratene som har den reelle makta og ikke politikerne.

Har for øvrig merket meg at det politiske miljøet i Norge sitter musestille og lar det byråkratiske maktapparatet valse uhindret over befolkningen i de nevnte tilfellene.

I Norge er det 650.000 offentlig ansatte, flere snakker om at det er underlig at Finland med like stor befolkning «bare» har 250.000 offentlige ansatte, og likevel klarer å ha verdens beste skole.

Kanskje vi kunne ha noe å lære her.