Er tillitsreformen i Tromsø kommune gått i hvilemodus?

I Tromsø kommune opplevde jeg ofte et umenneskelig arbeids- og tidspress, skriver innleggsforfatteren.

SYKEPLEIER: Innleggsforfatteren etterlyser konkrete resultater av Tillitsreformen som ble vedtatt i 2017.  Foto: Stian Lysberg Solum

meninger

Vinteren 2017 ble Tillitsreformen vedtatt med flertall i Tromsø kommunestyre. Da AP, SV, SP og MDG dannet en felles politisk plattform for 2019- 2023 ble ikke Tillitsreformen nevnt med et eneste ord.

SYKEPLEIER: Anne-Marie Isaksen er sykepleier MNSc.  Foto: Privat

Som sykepleier i Tromsø kommune i mange år valgte jeg å avtre min stilling i 2020. En av årsakene til at jeg valgte å slutte var det evige tidspresset i Tromsø kommune. Det var satt tid på hvert enkelt tiltak som for eksempel tre minutter til medisinutlevering. I tillegg kom trusselen om nedbemanning og innskrenking på å leie inn vikarer.

Gjennom flere år som sykepleier i Tromsø opplevde jeg en mistillit hvor behovet for kontroll stadig økte fra ledelsen. Tildelingskontoret ble opprettet og saksbehandlingen som tidligere ble utført av sykepleiere som hadde god kjennskap til pasientene, ble overtatt av saksbehandlere som satt på et kontor i Tromsø by. For å få økt kontroll på økonomien ble det også opprettet fire nye stillinger med tittelen seksjonsledere, som utgjorde et helt nytt nivå i organisasjonstrappa. Dette førte til at jeg som sykepleier fikk fem nivåer med ledere å forholde meg til.

De mørke innsparingsskyene kom seilende gang på gang innover kommunens helse og omsorgstjeneste. Noe som fikk alvorlige konsekvenser for oss som jobbet nærmest pasientene. Innsparingstiltakene var ofte helt urealistiske all den tid det gikk ut over både bemanning, helse, sikkerhet, forsvarlighet og dermed også utover både pasienter og arbeidsmiljø. Innsparinger hvor ansvaret for å ta ned kostnader ble lagt på våre skuldre.

Sykepleiere og helsefagarbeidere ble verken hørt eller trodd når de la fram bevis og dokumentasjon for behovet for økt sykepleie i kommunen. I dag ser vi at pasientene skives ut fra sykehus med helt andre utfordringer enn før. Det at pasientene skrives ut fra sykehus til hjemmet med behov for avansert sykepleie er faktisk blitt en standard.

Så hvor ble det av Tillitsreformen i Tromsø kommune?

Tromsø kommune med sine 71.590 innbyggere har over 70 ansatte ved forvaltningskontoret (tidligere tildelingskontoret). Til sammenligning har Kristiansand med sine 85.983 innbyggere 15 ansatte ved sitt tildelingskontor. Allikevel opplevde jeg flere ganger at pasienter måtte vente i over et år for å få sitt vedtak på helsetjenester. Jeg funderer også over om det å kontrollere sykepleierarbeidet i minutter og timer er økonomibesparende?

Det går veldig mye tid til å dokumentere antall timer og minutter på hver enkelt pasient. Ofte forandres hjelpebehovet, noe som fører til nye tidsregistreringer, og som vi alle vet: Tid=penger! Tenk om vi istedenfor kunne ha ansatt flere sykepleiere?

I Tromsø kommune opplevde jeg ofte et umenneskelig arbeids- og tidspress. Det å hele tiden være i en konstant verdikonflikt hvor økonomiske krav lå i den ene vektskåla, mens faglig forsvarlighet med tanke på kvalitet og trygghet for pasientene lå i den andre. Dette er forhold som er meget energikrevende å arbeide under.

Minimal bemanning med sykepleiere i forhold til alle oppgavene som skulle gjøres førte til at matpauser ofte ble bortprioritert. Ofte kunne jeg slenge i meg ei brødskive i full fart på vei til neste gjøremål. Sjeldent kunne jeg sette meg ned å ta en ordentlig matpause. Væskeinntaket ble også bortprioritert og til tider var jeg så kraftig dehydrert at jeg så både stjerner og måner.

Så, hvor ble det av de fagre ordene om å innføre Tillitsreformen i Tromsø kommune?

Jo da, noe har de gjort. De har faktisk gjort en navneendring på tildelingskontoret som i dag heter forvaltningskontoret. Utover det ser jeg at Tromsø kommune beveger seg lengre og lenger bort fra egen vedtatt Tillitsreform. Kontroll og ledelse bare øker, og de som må ta kostnadene for denne utviklingen er sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, pasienter og pårørende i helse og omsorgstjenesten i Tromsø kommune.