Debatt:

Nei til lekser

Innleggsforfatteren mener skolen burde slutte med lekser.

  Foto: Thomas Brun / NTB

meninger

Lekser funker ikke, fordi det skaper gnisninger og konflikter i hjemmet. Fordi mange foreldre ikke klarer å «leke lærer» når pensumet passerer 5. klasse-nivå.

Fordi ungene er trøtte, og ønsker å gjøre helt andre ting. Er det ikke på tide å modernisere skolen, følge Finland, og slutte å sende med ungene lekser hjem? Hvorfor tviholder vi da på et system som er utdatert? Finland fremholdes ofte som en modell for en skole som funker. Finland regnes for å ha et av verdens beste utdanningssystemer, og dette er uten lekser.

Finland har lengre skoledager, uten lekser og det er bevist at dette gir fantastiske muligheter både på og utenfor skolen. Ja, elever går lengre på skolen men dette gir fortsatt mer tid til annet. De gjør ferdig boklige læringen i timene, og får fri på kveldene til å gjøre det barna vil. Jeg mener denne typen samfunn er helt ideelt og noe SV mener Norge bør se og lære av. Kanskje vi virkelig skulle ta etter Finland? Elever, både i Finnmark og i Norge, peker på urimelig stress og også psykiske vansker knytta til mengden av lekser. Mange ønsker seg en leksefri skole.

Tommy Berg, Troms og Finnmark SV  Foto: Privat

Jeg er har fire gutter, og deres arbeidsdag er ofte 10 timer, er det greit? De er glade i å lære, de er glad i skolen. Og elsker klassene sine, og har svært dyktige lærere. Likevel har de et behov for at livet skal bestå av mer enn skole og boklig læring. For hva er god læring?

Det er store variasjoner fra skole til skole med hensyn til hvor mye lekser som gis. Ved skolene i Alta er det også store forskjeller fra klasse til klasse. SV vil ha leksefri skole!

Selv om de er begynt på skolen, har de lyst til å løpe i skogen, klatre i trær, spille fotball, gå på speideren og være ute i naturen. For dem er dette like viktig som å sitte på skolebenken, det gir guttene en annen opplevelse. Ja, de lærer noe da også.

Det finnes mange gode argumenter som taler for leksefri skole. Det er ikke bare fag som utvikler barna, men et variert liv med forskjellige opplevelser er like viktig. Jeg vil også argumentere for at ikke alle har mulighet til å få hjelp med lekser, og kanskje kommer noen elever svakere ut enn om skoledagen var lengre og skolen var leksefri? Mer fritid vil føre til at guttene mine og medelever kan være mer sammen, dette utvikler sosial kompetanse.

Boklig lekser funker ikke. Det er lite som tyder på at det er en sammenheng mellom leksemengde og skoleprestasjoner. Tvert imot har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) påvist en sammenheng mellom dårligere resultater og stor lekse- og prøvemengde.

Skolearbeid hører hjemme på skolen og på fritiden skal man ha gjøre andre ting.

En innvending mot SVs argumenter er at boklig lekser er viktig for læringen, og at skoledagen ikke kan romme mer. SV tenker at dette handler om å tenke nytt i stedet for å arbeide tradisjonelt.

Barna mine vil lære, og jeg vil jobbe hardt, men jeg utfordrer politikere, byråkratiet og skolene til å tenke nytt om hva læring er. Jeg og SV vil ha leksefri skole og tid til å være menneske. Gi mine gutter gjerne lengre skoledag så lenge dette gir guttene mulighet til å være Noah, 14 år, Oliver 12 år, Ludvic 10år og Bastian 6år som fortsatt gleder seg over å løpe i skogen, spille fotball, henge med kompiser, sykle, og klatre i trær.

Leksene – eller oppgavene – bør etter SVs syn gjøres på skolen. Utvid skoledagen litt, sørg for kompetente veiledere, og sett barn og foreldre fri.

Det krever ikke mye. Litt penger. Litt vilje.