Debatt:

Røykfrie lekeplasser er å ta barnas parti

Kommunen planlegger en storstilt oppgradering av Strandtorget og en lekeplass der. Det mener vi i Kreftforeningen er bra og vi mener den lekeplassen bør bli røykfri.

GUTTEN I RØYKEN: Brage Larsen Sollund sitter på Strandtorget, mens sigarettrøyken siver rundt han. Nå ber han politikerne ta grep og gjøre Strandtorget til en røykfri plass.   Foto: Carina Hansen

meninger

ITromsø har skrevet en leder mot dette, de mener det er «unødvendig overformynderi» og en god tanke som bør forbli en tanke. Vi i Kreftforeningen er enig i at det er en god tanke, men mener ikke at den bør forbli i en skuff. Tvert om, vi mener at lekeplassen på Strandtorget bør bli et røykfritt eksempel til etterfølgelse for andre lekeplasser og offentlige friarealer i Norge.


Vil ha røykeforbud på Strandtorget

Kreftforeninga oppfordrer Tromsø kommune til å innføre røykeforbud på «barnas torg».


Det er det mange gode grunner til. Det handler om å forebygge røyking, forhindre passiv røyking for de som ikke tåler det (selv utendørs), at barn skal ha en røykfri oppvekst og gjøre det lettere å slutte. Undersøkelser viser at 60-70 prosent av de som røyker i dag ønsker å slutte og dersom vi fjerner arenaer hvor det i dag er røyk vil vi gjøre det lettere for de å slutte. Det må selvsagt kombineres med andre tiltak.

Selv om iTromsø bruker sterke ord som «overformynderi» så har det stor støtte i befolkningen. Ni av ti sier at de ønsker seg røykfrie lekeplasser, mens åtte av ti ønsker seg røykfrie holdeplasser, ifølge Kreftforeningens jevnlige omverden-undersøkelse. Det er fordi politikk virker og vi ser at tiltakene mot røyk, mange av dem ble kalt overformyndere i sin tid også, har gitt effekt. De strenge tiltakene mot røyk har reddet liv.

Røykeloven har vært bra for folkehelsen og kreftsaken. I 2004 røykte over 30 prosent av befolkningen daglig. I 2020 røykte kun ni prosent. Det er bra, for røyk er den viktigste årsaken til lungekreft, en av de farligste og mest dødelige kreftformene vi har. En rekke andre helseplager og kreftformer er også relatert til røyking. Tobakksrøyk er den viktigste risikofaktoren for dødsfall i befolkningen under 70 år.

iTromsø er også bekymret for håndhevingen av dette og tegner opp en konstruert problemstilling med et slags røykepoliti som skal patruljere rundt mens de skriver bøter. Det er en unødvendig overdrivelse og vitner om lav tillit til folk. De aller fleste vil rette seg etter et skilt og en oppfordring, røykere er, som alle andre, stort sett bra folk. Dette vil gå fint.

Dessverre ser vi nå at den nedgangen som har skjedd over år har flatet ut, det er en påminnelse om at arbeidet mot røyk ikke gjør seg selv og det er fortsatt mye helsegevinst å hente. Dersom alle som i dag røyker hadde sluttet, ville vi forebygget 95.000 krefttilfeller i løpet av de 30 neste årene.

Derfor er det så bra at regjeringen har kommet på banen og vil ta røykeloven videre. Forslaget om å gjøre Strandtorget røykfritt vil føye seg inn i en større omlegging av røykeloven og I forrige uke foreslo helseminister Bent Høie (H) å innføre forbud mot:

· Røyking på utendørs holdeplasser.

· Røyking på utendørs idrettsområder.

· Røyking på lekeplasser.

· Røyking i private biler med barn til stede.

Nå ser vi med glede at regjeringen trolig følger opp vårt ønske om røykfrie parker og lekeplasser, og sørger for at det blir delvis utendørs røykeforbud over hele Norge. Vi håper Tromsø vil gå foran og innføre røykfrie uteområder i kommunen, et godt sted å starte er på lekeplasser og arenaer som er beregnet for barn, som Strandtorget.