Debatt:

En start, men vi er ikke i mål – fergene bør være gratis

Det er gledelig at det er bred politisk støtte til at fergeprisene skal ned, skriver innleggsforfatteren.

FERGEPRISER: Innleggsforfatteren mener det bør være gratis å ta ferge i Norge.  Foto: Jørn Mikael Hagen

meninger

1. juli ble fergetakstene over hele landet redusert med 25 prosent. Det kom i stand som følge av enigheten om revidert budsjett. Der la regjeringen opp til en reduksjon på 10 prosent i takstene, men FrP fikk forhandlet inn en reduksjon på 25 prosent.

INNLEGGSFORFATTER: Bård Hoksrud.  Foto: PETER MYDSKE

Dette er en god start, og jeg glad for at takstene nå kuttes. Vi er imidlertid ikke mål, FrP vil jobbe for en 100 prosents reduksjon – altså at det blir gratis å ta ferge.

Ferger knytter det offentlige veinettet sammen og fergene på riks- og fylkesveinettet er dermed et offentlig ansvar. Vi mener det er naturlig at bruk av ferge skal være kostnadsfritt der hvor fergen er en del av riks- og fylkesveinettet.

Vi må også huske på at dette er mye penger for mange mennesker langs kysten. En reduksjon på 25 prosent kan fort utgjøre så mye som 10.000–15.000 kroner i året for en som er avhengig av å ta ferge i hverdagen, eksempelvis i forbindelse med pendling til jobb.

FrP foreslo tidligere i år å bevilge 1,5 milliarder kroner for å halvere fergeprisene i år. Det fikk man ikke støtte for fra de andre partiene, men det ble flertall for at man skal halvere fergeprisene på sikt.

Det går ikke så fort som vi ønsket oss, men det er gledelig at det er bred politisk støtte til at fergeprisene skal ned. Nå er vi i gang.