Debatt:

Høyspent i nord

Rødt-politikere Hanne Stenvaag og Jens Ingvald Olsen svarer Lars Echroll.

SVARES: Innlegget er et tilsvar til en kommentar fra Lars Echroll, visepresident i Norges Forsvarsforening.  Foto: CHRISTER PEDERSEN

meninger

Visepresident i Norges Forsvarsforening, Lars Echroll, benevner oss «Uansvarlige stortingskandidater» i innlegg hos iTromsø 19. juli. Dette gjør han i en kommentar til vårt innlegg «Myndighetene på farlige veier» i Nordlys. I dette innlegget sammenholdt vi en informasjonsbrosjyre, som alle stortingskandidater har fått tilsendt fra regjeringa, med intervju i Aftenposten med etterretningssjef i Norge, Stensønes. Nå er det vanskelig å si hva som er Echrolls motiv, utover å karakterisere oss som «uansvarlige».

Det er imidlertid påfallende at Echroll ikke nevner det som var et hovedpoeng i vårt innlegg, nemlig Stensønes påstand om at det er to konkrete land som er hovedtrusselen mot Norge, nemlig Russland og Kina. Han advarer derfor mot å kritisere nærværet og aktiviteten til Norges militære allierte. Vi hevder at det er en sjølsagt rett å være mot den rådende forsvars- og sikkerhetspolitikken i Norge, uten å bli beskyldt for å løpe Russland eller Kinas ærend.

TILSVAR: Stortingskandidater for Rødt Troms, Jens Ingvald Olsen og Hanne Stenvaag, har skrevet debattinnlegget.  Foto: Ronald Johansen / Christer Pedersen

Som kandidater for Rødt er vi for et sterkt nasjonalt forsvar. Og vi er imot en politikk der Norge i stadig sterkere grad knyttes til USAs globale militære interesser. Dette fordi Norge ikke har sammenfallende interesser med USA, men har «evigvarende» interesser av avspenning i nord, og å ha et godt naboskap til landene vi grenser til, både Sverige, Finland og Russland.

Å ha gode rutiner på IT-sikkerhet, som brosjyren fra regjeringa sier, ved bruk av alle elektroniske kommunikasjonsmidler vi omgir oss med er vi naturligvis helt enig i, noe vi også skrev i vårt innlegg, og nevnt i den forbindelse den gode påminnelsen på telefonapparatene i Forsvaret der det sto «Du snakker – hvem lytter?».

Men vi stiller spørsmål ved anbefalinga hvorfor det er landene Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med vi advares mot, og det uten at det nevnes hvilke land det dreier seg om. Likeså spurte vi om det er trygt med hensyn på IT-sikkerhet i land som Norge har sikkerhetspolitiske samarbeid med. Vi nevnte blant annet USA, Tyrkia og Israel.


Debatt:

Byen som skjemmes over å være by

Tromsø har vært i fremste rekke i å desavuere by-begrepet, mener innleggsforfatteren.


Visepresident Lars Echroll er tydeligvis ikke er interessert i disse konkrete problemstillingene, men opptatt av å forsterke påstanden om at hvis man er kritisk til at Norge skal være underlagt USAs utenriks- og militærpolitikk, så er man offer for Russland og Kinas propaganda og interesser.

Når Echroll på toppen av det hele viser til Jens Ingvald Olsens engasjement mot at amerikanske atomubåter skal bruke den sivil Grøtsund industrihavn som eksempel på å løpe Russlands ærend, så er det jo en fornærmelse mot de mange i Tromsø og ellers i landet som mente det samme. Men det viser først og fremst at det er et stort behov for at disse viktige spørsmålene blir tatt opp i stortingsvalgkampen.

Forsvars- og sikkerhetspolitikken er for viktig til å overlates til Norges Forsvarsforening og visepresident Lars Echroll.