Vi trenger både kollektivsatsing i byene og bedre fylkesveier!

Senterpartiet må snart begynne å ta ansvar for sin egen politikk og sine egne prioriteringer, skriver innleggsforfatteren.

HØYRE-POLITIKER: Anne Berit Figenschau stiller til valg for Høyre.  Foto: Tromsø Høyre

meninger

Det er ikke helt lett å skjønne hva Senterpartiet mener om dagen. På mandag var Ola Borten Moe fra Senterpartiet ute i VG og sa at han ville flytte penger fra byene til fylkesveier i distriktene. Onsdag var Pollestad fra Senterpartiet i Politisk Kvarter for å si at det ikke stemte. I går var Borten Moe og Høyres Sandra Bruflot i debatt på TV2, uten at det ble noe klarere hva Senterpartiet egentlig mener.

I Tromsø har Senterpartiet vært med på å vedta en byvekstavtale på 6,5 milliarder kroner som skal løse transportutfordringene i Nord-Norges største by. Dette er et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og Tromsø kommune som blant annet legger opp til ny Kvaløyforbindelse, samt en rekke tiltak som blant annet mer trafikksikre skoleveier, reduserte flaskehalser for buss og sykkel- og gangveier.

Er det slik at Senterpartiet i Tromsø ikke vil gi penger til byvekstavtale i Tromsø? Vil ikke Senterpartiet bidra til at Tromsø får gode veier, slik at Tromsøs innbyggere som ikke kan bruke bussen for å komme seg til jobb, hente unger i barnehagen eller handle i butikken får en bedre hverdag? Slik at varetransporten ikke stopper opp?

Vil ikke Senterpartiet satse på bedre kollektivløsninger i Tromsø for å bedre luftforurensninga og bidra til at klimagassutslipp kuttes? Jeg unner ikke barn i Tromsø å måtte være inne på dager med mye luftforurensning. Skal vi bruke pengene smart og samtidig kutte i klimagassutslipp må vi bruke penger der det monner. Det er viktig for byene at staten er med på spleiselaget for å få flere til å bruke kollektiv.

Senterpartiet må snart begynne å ta ansvar for sin egen politikk og sine egne prioriteringer. Senterpartiet styrer i samtlige fylker i Norge, bortsett fra ett. Hvis de vil bruke penger på fylkesveier i Troms og Finnmark, så kan de det. Jeg er helt enig i at vi må ha en diskusjon rundt hva som er fornuftig pengebruk i samferdselssektoren – det tror jeg egentlig alle er. Men skillet mellom by og land som Senterpartiet forsøker å lage er kunstig og et dårlig utgangspunkt for den diskusjonen. Hvis byvekstavtalen eser ut i her i Tromsø og i andre byer der Senterpartiet er med på å styre, så kan de ta ansvar for å endre det.

I ny nasjonal transportplan legges det opp til at vi skal bruke nesten en milliard i året på nettopp fylkesveier, fordi etterslepet er stort. Det er feil at det ikke blir brukt penger på samferdsel og på fylkesveier. Borten Moe har rett i at regjeringen er spandabel, men det er fordi samferdsel er viktig. Hvis vi skal få en fornuftig diskusjon rundt pengebruk må vi få vite hva Senterpartiet egentlig mener, og vi må slutte å sette bygda og byen opp mot hverandre.