Useriøst og sårende fra Moxnes

Innleggsforfatteren svarer på et innlegg fra Bjørnar Moxnes.

KRITIKK: Bjørnar Moxnes i Rødt får kritikk.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

meninger

Det er mer enn trist at Bjørnar Moxnes i Rødt prøver å skape et bilde av bemanningsbransjen som useriøse lovbrytere. Han gjør dette i et innlegg i iTromsø (04.08). For de 70.000 som årlig får jobb gjennom bransjen er det ille å få slengt slikt etter seg. De fleste er stolte av den jobben de gjør og opplever at de har en verdifull samfunnsfunksjon. De fortjener bedre enn karikert raljering fra Moxnes.


Bemanningsbransjen lever av lovbrudd

Bjørnar Moxnes reagerer på Margret Hagerup i Høyres innlegg om bemanning - han mener bemanningsbransjen har som forretningsmodell å bryte arbeidsmiljøloven.


Bjørnar Moxnes skriver at bemanningsbransjen lever av lovbrudd. Dette er useriøst og sårende for en hel bransje.

Bemanningsbransjen matcher folk som trenger jobb med jobber som trenger folk. Forretningsmodellen er å skaffe folk jobb. Bemanningsbransjen er strengt regulert. De aller fleste bedriftene driver virksomhet innenfor gjeldende lover og regler.

Even Hagelien, direktør for bemanningsbransjen i NHO Service og Handel  Foto: Jon Amundsen

Den klare hovedregel er at ansettelser i bemanningsbransjen er faste og i en forutsigbar stillingsprosent. Som følge av likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven har de ansatte rett på minst like god lønn som de ville fått om de i stedet hadde jobbet i den bedriften som leier inn. For mange ansatte i bemanningsbransjen er dette en helt avgjørende inngangsport til arbeidslivet.

Mange skoler og barnehager kunne ikke holdt åpent uten bemanningsbransjen under pandemien. Bransjen har muliggjort mindre kohorter og smittevern. Bransjen har også vært en ressurs for viktige helsetjenester bl.a. ved å finne personell som kan drive med smittesporing, testing og vaksinering.

En rapport fra Menon Economics viser at innstramminger i adgangen til innleie fra bemanningsbransjen særlig vil kunne svekke arbeidsplasser i distriktene hvor tilgang på nødvendig kompetanse er svakest. Om f.eks. skipsverftene ikke skulle kunne leie inn personell ville dette føre til nedleggelser og utflagging av arbeidsplasser. Norske arbeidsplasser ville tape i konkurransen. Om Rødt får gjennomslag for sin politikk vil det altså føre til at mange mister jobben.