Skytebanen i Tromsdalen:

Advokat Ulf E. Hansens alternative virkelighet

Skytebaneansvarlig i Tromsø jeger- og fiskerforening (TJFF) tar til motmæle mot Ulf E. Hansen som tirsdag politianmeldte TJFF for ulovlig skyting i Tromsdalen.

SKYTEBANEN: Slik ser det ut på skytebanen i Tromsdalen. Dette bildet er tatt i retning Tromsøya og viser nedre bane hvor det skytes på leirduer for å trene til rypejakt.  Foto: Frank Lande

meninger

Man kan bli lettere indignert over uttalelsene til advokat Ulf E. Hansen.

Øyvind Hilmarsen er bortreist og kan ikke svare for seg. I fare for at innlegget drukner i tiden skal jeg prøve å imøtekomme herr Hansen.


Politianmelder TJFF for ulovlig skyting i Tromsdalen

Advokat Ulf E. Hansen har levert en anmeldelse av Tromsø jeger- og fiskerforening (TJFF) til politiet.


Veien og sperringene: Øyvind Hilmarsen koste seg neppe da han i regi av TJFF satte opp sperringene i Tromsdalen, det er svært ubehagelig. Det er ikke Øyvind som gjør dette Ulf, men TJFF, det er et dugnadsarbeid. Jeg kan forsikre deg at hele styret, inkludert undertegnede, stiller seg hundre prosent bak avgjørelsen om å sperre den ulovlig anlagte skogsbilveien.

TJFF har besørget nødvendige sikringstiltak, veisperring, varsling, skilting osv. i tråd med gjeldende regelverk og skytebaneinstruks, og vi har gått særlig bredt ut for å informere alle brukere av området. Dette er gjort via våre digitale plattformer og ved skilting i området.

Skogsbilveien ble etablert ulovlig gjennom sikkerhetssonene til skytebanen. Tromsø kommune godkjente veien men satte til slutt som forutsetning at TUIL og skytterne sammen skulle administrere stenging når det foregikk skyting. Dette ga TUIL blaffen i og da skytterne, sammen med Tromsø kommune satte opp bommer ble disse sagd i to av lederen av Gutta på Skauen.

ANMELDER:: Advokat Ulf E. Hansen har engasjert seg mot TJFF etter at de varslet at de ville starte skytetrening i Tromsdalen før jaktsesongen starter. Tirsdag anmeldte han TJFF til politiet for ulovlig skyting mandag kveld.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Bommene ble i sin tid satt opp av kommunen, men ble fjernet av kommunen etter at de ulovlige vedtakene om pålegg om stans av skyting ble truffet.

Med grunnlag i inngått leiekontrakt mellom TJFF og Tromsø kommune, har TJFF rett til å benytte arealet til skyting. Dette har nå vært gjennom en rettssak, tre klagesaker og endelig avgjort av Statsforvalteren i Nordland. Noe også advokat Hansen erkjenner. Tromsø kommune er bundet av den inngåtte leiekontrakten med TJFF. Tromsø kommune som grunneier har en vei åpen for alminnelig ferdsel innenfor sikkerhetssonen til skytebanen som hindrer skyting, dette er i strid med TJFF sin rett til å benytte området til skyting etter leiekontrakten. Med grunnlag i leiekontrakten har Tromsø kommune krav på seg om å holde veien stengt i de perioder det pågår skyting.

Når kommunen på tross av sin plikt nekter å sørge for at bommen igjen blir satt opp, har TJFF intet annet valg enn selv å besørge stenging av veien.

Samtidig som advokat Hansen uttaler at «aksjonistene ikke har begått hærverk mot Hilmarsens mur» men bare fjernet en ulovlig oppsatt sperring, vrir han fokuset over på at Hilmarsen har utført hærverk på skogsbilveien.


Hilmarsens skytebanemur

Debatten om skytebanen fortsetter etter demonstrasjoner og hærværk i Tromsdalen. Ulf E. Hansen reagerer på at Øyvind Hilmarsen i Jeger- og fiskerforeningen (JTFF) beskyldte Folkeaksjonen for et åpent Tromsdalen turområde for å drive hærværk.


Det er videre ganske provoserende når det hevdes at TJFF «okkuperer» Tromsdalen og bedriver selvtekt. Når det nok en gang, og endelig, er konstatert at aktiviteten er lovlig, er det faktisk de som stadig forsøker å forhindre skytingen som tar seg til rette og bedriver selvtekt.

TALSPERSON: Øyvind Hilmarsen er medlem av TJFF og uttaler seg ofte på vegne av foreningen.  Foto: Frank Lande

Så til slutt Ulf; det er ingen som har beskyldt noen for hærverket som er begått på skytebaneanlegget.

Øyvind Hilmarsen bare informerer om at det har skjedd, og hvor trasig vi opplever situasjonen. Personangrep som dette burde du holde deg for god til, unnskyldningen du etterlyser bør komme ifra deg.

Hadde du Ulf brukt samme energi og entusiasme overfor Tromsø kommune i saken som du tilgodeser Øyvind Hilmarsen med, hadde vi alle kunnet nyte godt av din kompetanse.