Debatt:

Stemmefiske i «kristenfolkets dam»

Ethvert valg er et valg om verdier. Derfor angår høstens valg oss alle. For det handler om våre liv. 

VERDIVALG: Det er direkte ukristelig å hevde at Bibelen er en kokebok med oppskrifter på politiske løsninger i vårt samfunn, skriver innleggsforfatteren. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

meninger

Partiene er som vanlig opptatt av å kapre kristenfolkets velgere. Det må gjentas til kjedsommelighet. Kristne har ulike politiske holdninger. Og slik må det være! Det er direkte ukristelig å hevde at Bibelen er en kokebok med oppskrifter på politiske løsninger i vårt samfunn. Vi finner ikke svar på kompliserte politiske spørsmål i Den hellige skrift. For forfatterne var f.eks. demokrati helt ukjent.

INNLEGGSFORFATTER: Pensjonert prest Knut Sand Bakken har skrevet debattinnlegget.  Foto: Privat

Miljøpartimedlemmer vil understreke at det er viktig å ta vare på skaperverket. Og velgere på venstresiden kan vise til bergprekenen hvor Jesus taler om solidaritet og nestekjærlighet! Fremtidspartiets ledere mener kanskje at Jesus var den første liberalist, mens høyrefolk kan vise til at Jesus som jøde var tradisjonsbærer og verdikonservativ!

Kristne grunnverdier trekkes ofte fram i valgkampen. Det er viktig å verne om dem. Dette valget er på mange måter et verdivalg. For det er alltid viktig å understreke våre grunnverdier. Dersom samfunnet lar disse verdiene flyte, vil markedet overta hele styringen. Da vil de svake hjemme og ute bli taperne. Felles for kristne er en jo nettopp en tro som utfordrer til engasjement for fattige og svake. Og en rettferdig fordeling. Stadig større ulikheter i samfunnet er ikke særlig solidarisk. Det er heller ikke ødeleggelsen av naturen.


Debatt:

Tilbake til strikkepinner hvis KrF får bestemme

Det er utrolig trist at vi har en barneminister som helst skulle sett at jenter vokser opp uten å ha mulighet til å ta dette valget selv og uten informasjon til å velge.


Det er viktig å ta vare på visse grunnverdier. Vi har blitt flinke på likhet i kongeriket selv om levekårene for mange langt fra er tilfredsstillende. Dersom samfunnet lar grunnverdiene som likhet og menneskeverd flyte, vil de svake tape! Felles for oss kristne er en tro som utfordrer til engasjement for fattige, svake og de som faller utenfor. Derfor er det viktig at enkeltindividet ikke settes fremfor fellesskapet. Og det skal et visst mot til å stemme på partier som gjennom sine «kristne grunnverdier” skaper angst for det ukjente og fremmede! Det er langt fra det jeg vil kalle en kristen politikk

For valget handler også i år om verdier, våre kristne grunnverdier!