Valg 2021: Sandra Borch

Et regjeringskvartal til 36 milliarder eller en satsing på Nord-Norge?

Vi skal ikke investere i landsdelen fordi det er synd på Nord-Norge. Vi skal investere i landsdelen fordi det er avgjørende viktig for hele Norge med en positiv utvikling i nord.

VIL BRUKE MER PENGER PÅ NORD-NORGE: Sandra Borch, 1. kandidat for Troms Senterparti.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Svaret til Senterpartiet på det er enkelt, vi ønsker å investere mer av ressursene våre i Nord-Norge. Mens dagens regjering tydeligvis mener det er mer fornuftig å bygge et regjeringskvartal til 36 milliarder kroner, mener vi det er mer fornuftig å bruke de ressursene på eksempelvis å få til et løft for fylkesveiene våre.

Nord-Norge er rik på ressurser. Rik på muligheter. Rik på historie. Rik på folk med initiativ og pågangsmot. Men landsdelen har dessverre blitt rammet hardt av den ene sentraliseringsreformen etter den andre. Det har gjort Nord-Norge fattigere på statlige arbeidsplasser. Og etter hvert også fattigere på folk. Til sammen har 7.746 personer flyttet ut av Nord-Norge de siste to årene.

De mindre lokalsamfunnene rammes hardt. Men det gjør også Nord-Norges største by. 924 flere personer flyttet ut av enn inn til Tromsø de siste to årene. Senterpartiet har derfor lansert vår egen Nord-Norge-plan. Vi foreslår her en rekke grep for å bygge den nordnorske landsdelen.

Senterpartiet går inn for å bygge Nord-Norgebanen, få flere avganger og en halvering av prisene på kortbanenettet, sette en makspris på ferger og hurtigbåter, samt sette inn et krafttak for å få ned etterslepet på fylkesveiene.

Gjennom å knytte landsdelen bedre sammen internt, og med resten av landet, legger Senterpartiet opp til at folk skal kunne bo der de vil og skape verdier der. I tillegg lytter vi til folk, og skal få Troms og Finnmark tilbake som selvstendige fylker.

Vi må ha en aktiv skattepolitikk som gjør det lønnsomt å etablere flere bedrifter i nord og vi må lokalisere statlige arbeidsplasser rundt i landsdelen. Vi må ha en aktiv fiskeripolitikk og landbrukspolitikk, vi må bygge ny industri, og landsdelen må få en større andel av inntektene av sine store naturressurser.

Kort oppsummert må vi investere mer av våre ressurser i nord. Vi skal ikke investere i landsdelen fordi det er synd på Nord-Norge. Vi skal investere i landsdelen fordi det er avgjørende viktig for hele Norge med en positiv utvikling i nord.

Dagens regjering med Høyre i spissen har de siste åtte årene helt bevisst bygd ned og sulteforet Nord-Norge. En anstrengt økonomi gjør at blant annet Troms og Finnmark fylkeskommune har store utfordringer med å løse viktige oppgaver for innbyggere og næringsliv.

I Troms og Finnmark er det kuttene innen samferdsel som er mest dramatisk akkurat nå. Både innenfor båt- og fergetilbud, men også innenfor viktige investering i vedlikehold av fylkesvei og skredsikring. Det er rett og slett en ansvarsfraskrivelse fra Høyre-regjeringen det de nå gjør, ved å gi fylkeskommunene og kommunene så dårlige økonomiske rammer.

Nå må Erna Solberg og Høyre-regjeringen ta ansvar for den massive sentraliseringspolitikken de står bak, og ikke minst ansvar for at de år etter år har overkjørt, overprøvd og overhørt den nordlige landsdelen.

Avslutningsvis så må jeg igjen poengtere at det er et stort paradoks at Høyre og regjeringen skal bruke 36 milliarder kroner på et regjeringskvartal. En historisk pengesløsing på et kontorbygg for regjeringen midt i Oslo. Det har Erna Solberg og regjeringen råd til. Men å sikre ferge- og båttilbud til folk i nord, som er helt avhengig av det tilbudet for å komme seg til butikk og jobb, det gir denne regjeringa blaffen i.

For 36 milliarder ville vi kunne finansiert en tredjedel av en Nord-Norgebane. For 36 milliarder hadde vi fått betydelig investeringer av etterslepet på fylkesveier, fiskerihavner, etterslep på skoler og sykehjem eller mange andre viktige formål for innbyggere og næringsliv.

Men det er tydeligvis viktigere for Høyre-regjeringen å få seg fine kontorlokaler, enn å sikre innbyggeren i Nord-Norge livsnødvendige tjenestetilbud.