Valg 2021:

Kampen mot ulikhet

Ulikhet er vår tids nest største krise og trenger en sterk velferdsstat med Arbeiderpartiet i front.

SKRIVER OM PARTIPROGRAMMET: Cecilie Myrseth, Arbeiderpartiets førstekandidat for Troms, gjennomgår i denne teksten hva Ap ønsker å gjøre dersom de vinner valget.  

meninger

I Finnmark ble jeg nylig påminnet om to fine ting: Husbanken og Statens lånekasse.

Etableringen av Husbanken
i 1946 gjør at du fortsatt kan se etterkrigshusene, bokstavelig talt, stå som et vitnesbyrd om at politikk virker. Mens opprettelsen av Statens lånekasse året etter la grunnlaget for at unge kan følge utdanningsdrømmen sin. Forrige uke møtte jeg noen av dem da jeg åpna studieåret ved UiT i Alta.

Husbanken og Statens lånekasse var arbeiderbevegelsens to store prosjekter for at bolig og utdanning skulle være for alle. Vi er mange som har vært med på klassereisen som målretta politikk har gjort mulig. Sjøl vokste jeg opp i et typisk husbankhus i Lavangen og var blant de første i familien som tok høyere utdannelse. Jeg er veldig takknemlig for at dette ble mulig.

Ulikhetene i Norge øker, ifølge SSB. Høyre-regjeringen har forsterka dem ved å gi skattekutt til de rikeste. Siden 2013 har de kutta i formuesskatten med 9,8 milliarder kroner, og de lover fortsatt kutt. Høyre vil også fjerne formuesskatt på aksjer og næringseiendom. Så godt som hele kuttet går til landets ti prosent rikeste, og hele seks av sju milliarder kroner går til landets én prosent rikeste. Resultatet blir at de rikeste drar ifra og de som har minst sakker akterut.

Hva betyr det å gi like muligheter for alle i dag?

Arbeiderpartiet tror
svaret ligger i arbeid, et organisert arbeidsliv, et mer rettferdig skattesystem, skole, rettferdig klimapolitikk og en sterk velferdsstat for alle.

Noe av det viktigste vi vil gjøre er dette:

Arbeid. Skal vi gjøre noe med den største utfordringen i nord, som er mangel på folk, må vi ha helårlige og spennende arbeidsplasser. I Tromsø har vi enorme muligheter blant annet innenfor reiseliv, fiskeri, romindustri, nye muligheter som havet gir og helse. Arbeiderpartiet vil ha en egen næringsplan for det nordnorske reiselivet og bidra til å øke antall arbeidsplasser innenfor reiseliv med 25 prosent innen 2030. En ny kvotemelding skal gi mer forutsigbarhet, styre kystsamfunnene, gi en mer rettferdig fordeling av fellesskapets fiskeriressurser og utvikle sjømatindustrien. Vi ønsker å utvikle romindustrien i Tromsø. Blant annet med et nasjonalt senter for jordobservasjon. Vi vil utvikle de mulighetene og arbeidsplassene som havet kan gi gjennom arbeidsplasser. De vil vi skape gjennom blant annet en industriplan for Barentshavet for å sikre mulig sameksistens mellom tradisjonelle og nye næringer. UiT, Norges arktiske universitet skal få i oppdrag å utforske mulighetene for mer verdiskaping i nord. Et industriprogram for sirkulærøkonomi i nord skal etableres. Større anbud må kunne deles opp for å sikre at lokale bedrifter og entreprenører kan ta større del i utviklingen. Vi må skape mer i nord, det er viktig for utviklingen i nord og for fremtidens inntekter til det store fellesskapet.

Arbeidsliv. Vi trenger en storrengjøring i arbeidslivet. Sammen med en styrket fagbevegelse vil vi bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, begrense innleie, sørge for at flere kan jobbe heltid, og satse på livslang læring og kompetanse. Vi har en egen Tromsø-modell for det som skal bli videreutviklet og forsterket. Vi vil doble fagforeningsfradraget og styrke arbeidsmiljøloven.

Skatt. Den viktigste årsaken til at ulikhetene øker er at de rike blir rikere, mens de med minst har fått mindre kjøpekraft under Erna Solbergs ledelse. Slik kan det ikke fortsette. De som tjener under 750.000 kroner skal betale mindre skatt, mens de med høyere inntekt og de med de største formuene må betale mer. Det er rettferdig.

Skole. Vi vil styrke fellesskolen, som er vårt viktigste verktøy for å gi alle kunnskap og mulighet til å lykkes. Vårt mål er at SFO skal bli gratis og vi starter med førsteklassingene. Lærerne må få bedre tid til å følge opp hver enkelte elev. Vi skal utdanne og ansette flere lærere, og kutte byråkrati og rapportering i arbeidshverdagen. Vi må stoppe avskiltningen. Vi slår ring rundt den offentlige fellesskolen, og sier nei til Høyres privatiseringsiver.

Klima. Klimakrisa er vår største utfordring. Arbeiderpartiet vil sørge for en rettferdig klimapolitikk hvor vi skaper jobber og kutter 55 % av klimautslippene innen 2030, i tråd med Parisavtalen. Da må vi sikre at alle kan bidra og at forskjellene ikke øker. Vi skal skape flere jobber, og kutte utslipp ved å bygge ny industri på skuldrene til den gamle med kunnskapen til verdens beste fagfolk. Klimaendringene vil merkes sterkes i nord, hvor også mange av svarene finnes. Gjennom bevisst og aktiv politikk kan nord bli sentrum for det grønne skiftet. Innovative klimaløsninger kan bli et konkurransefortrinn for Norge, for nord.

Velferd. Å styrke vår felles velferd utjevner ulikhet. I vårt budsjett får Tromsø kommune 33,3 millioner kroner mer enn fra Høyre-regjeringen. Omregnet til velferd betyr det 30 flere sykehjemsplasser, 46 flere grunnskolelærere, 54 helsearbeidere, 185 flere barnehageplasser eller 230 lærlingplasser over to år. Vi vil senke barnehageprisen med 2805 kroner årlig og innfører gratis SFO for førsteklassingene. Høyre-regjeringen har flere ganger kutta i utlånsramma til Husbanken. Vi ønsker en sosial boligreform og vil blant annet styrke Husbanken, for å sikre at flere kan komme inn i et krevende boligmarkedet. Vi vil at flere skal ha tilgang til billigere tannhelsetjenester, med mål om å likestille tannhelsetjenesten med andre offentlige helsetjenester.

Arbeiderpartiet vil ha
et samfunn med mindre ulikhet og store muligheter for alle. Det skal vi klare, gjennom å styrke fellesskapet. Vi har nemlig klart store ting før. Det står skrevet i etterkrigshusene og i ansiktene til unge som i dag tar utdannelsen sin. Ingenting har kommet av seg selv, det skal vi ikke glemme!

Her kan du lese innleggene fra de andre kandidatene:


Valg 2021: Per-Willy Amundsen

Rødgrønne klimatiltak kveler livet i nord

«Symbolske klimatiltak som er klekket ut av en liten elite i Oslo vil kvele skaperlyst og næringsutvikling i nord. Resultatet blir fraflytting.», skriver Per-WillyAmundsenValg 2021:

Klimakrisen krever handling – for en rettferdig klimapolitikk

For kandidaten til Rødt handler ikke klimapolitikk om å subsidiere de dyreste elbilene eller å gjøre det dyrere å kjøre bil for dem som ikke har noe valgValg 2021: Sandra Borch

Et regjeringskvartal til 36 milliarder eller en satsing på Nord-Norge?

Vi skal ikke investere i landsdelen fordi det er synd på Nord-Norge. Vi skal investere i landsdelen fordi det er avgjørende viktig for hele Norge med en positiv utvikling i nord.Valg 2021: Truls Olufsen-Mehus

Blander KrF politikk og religion?

La oss gyve løs og se at KrF er det partiet som kanskje bruker mest vitenskap som grunnlag for sin politikk i vanskelige verdispørsmål.Valg 2021: Torgeir Knag Fylkesnes

Med dagens utvikling risikerer vi at Tromsø blir en by der bare rikfolk har råd til å bo. Det er Ernas bypolitikk.

Åtte år med Erna Solberg som statsminister har økt forskjellene i makt og rikdom i rekordfart.Valg 2021: Erlend Svardal Bøe

Høyre vil ikke være med på å senke ambisjonene for skolen

Denne uken er det mange forventningsfulle små som møter skolen for første gang. De skal ta små skritt inn i en stor verden. De skal bli førsteklassinger. De skal lære, utforske og få nye venner.Valg 2021: Even Aronsen

«Hvorfor er du med i Venstre, egentlig?»

Et spørsmål som stadig kommer opp, enten jeg er på jobb, er på en fest med venner eller står på stand i valgkampen. «Dere er jo så små at dere passer inn i en telefonboks», hører jeg stadig. Hva er egentlig vitsen med å stemme på et parti som ligger på sperregrensen?