Debatt:

Dette fortjener velgerne å få vite i Troms

Marta Hofsøy mener at det er på høy tid at Erlend Svardal Bøe svarer på om han vil at luftambulansetjenesten bør være et statlig ansvar eller på anbud.

VIL HA SVAR: Marta Hofsøy (Ap) ber Erlend Svardal Bøe (H) om å svare.   Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

meninger

Erlend Svardal Bøe har tidligere uttalt at «kritisk infrastruktur er et statlig ansvar» og tatt til orde for at man bør ha en statlig organisering av luftambulansetjenesten. I et innlegg i fylkets aviser i juni stilte jeg spørsmål ved om Bøe fremdeles sto for dette utsagnet, som han sa til Nordlys i 2018. Jeg har ikke fått svar.

Nå mener jeg velgerne fortjener å vite hva Bøe mener om en viktig sak for innbyggerne her i nord. I VGs valgomat, har Bøe svart «litt enig» på at luftambulansetjenesten fortsatt bør være anbudsutsatt.

Da jeg stilte spørsmålet til Bøe, var han statssekretær i helsedepartementet og det pågikk en høring nettopp der om fremtidig drift av luftambulansetjenesten. Mitt spørsmål var derfor om han, nå som han har mulighet til å påvirke saken, ville følge den opp til det beste for innbyggerne i nord.

Marta Hofsøy, Arbeiderpartiet  Foto: Ronald Johansen

Organiseringa av luftambulansetjenesten er en viktig sak for oss i nord. I sin kjerne handler det om trygghet for liv og helse. Allerede i mai 2018 advarte Arbeiderpartiet mot at anbudsutsetting av luftambulansetjenesten ville sette liv og helse i fare. Dette var ikke advarsler vi ønsket å få rett i. Kun kort tid etter var luftambulansekrisa et faktum. Samtidig påsto Helseministeren at det var Arbeiderpartiet som hadde «skapt unødvendig uro». Da sto fem av ti fly på bakken, og staten måtte gå inn og overta jobben til en privat aktør for å sikre full beredskap bare et halvt år etter overtakelsen.

Erlend Svardal Bøe har sagt at han «kommer til å representere Høyre på Stortinget, men først og fremst innbyggerne i nord». Denne saken er en perfekt sak å starte med. Luftambulansekrisa er et skrekkelig eksempel på at ikke alt kan settes ut på anbud. Dette er så viktig at det kan være med på å avgjøre folks liv og helse. Det er fellesskapet sitt ansvar. Da må også fellesskapet ha ansvaret for driften.

Arbeiderpartiet har sagt fra starten: det er vårt mål at det offentlige skal ta over drifta av luftambulansetjenesten. Helt grunnleggende handler dette om å sikre trygghet i en sårbar situasjon. Arbeiderpartiet hadde ikke lyst å ha rett i våre advarsler i forkant av anbudsutsettelsen. Men det fikk vi. Liv og helse ble satt i fare fordi man satt med sine blåeste ideologiske skylapper på. Når vi må spørre oss om det er greit at innbyggerne i nord må vente lengre på helsehjelp, kun fordi vi bor i nord – er svaret at det selvfølgelig ikke er greit. Det handler om trygghet for liv og helse.

Nå må Erlend Svardal Bøe komme på banen og gi en avklaring på om han vil kjempe på vegne av innbyggerne her i nord for at kritisk infrastruktur skal være et statlig ansvar.