Valg 2021:

Ei grønn framtid med Venstre ved roret

Vi står overfor både en klimakrise og en naturkrise. Og det neste tiåret må vi gjennom en helt nødvendig grønn omstilling for å få ned klimagassutslippene.

Å velge grønt må være det beste og enkleste valget, skriver Venstres Even Aronsen.  Foto: Ørn E. Borgen/NTB

meninger

En omstilling hvor både folk og næringsliv tar flere grønne valg. Alle vil komme til å merke denne omstillingen. Du og jeg, kommuner og fylkeskommuner, bedrifter og frivillig sektor. Men omstillingen betyr også nye muligheter for næringslivet, renere luft og bedre liv for de fleste. Kursen må justeres.

INNLEGGSFORFATTER: Even Aronsen, førstekandidat i Troms for Venstre.  Foto: Privat

Jeg er 26 år og tilhører generasjonen som er født på internett, vokst opp med mobilen og som er umåtelig takknemlig for alle de som har bidratt til å gjøre Norge et trygt og godt land å bo i. Samtidig ser jeg at vi er nødt til å justere kursen, hvis vi skal være i stand til å møte de utfordringene som ligger foran oss.

Derfor er jeg glad for at Venstre i regjering har bidratt til at utslippene går nedover, og at de nå er på sitt laveste på 28 år. Men vi må gjøre mer, og det må skje raskere.

På tirsdag la regjeringen fram et forslag om at reglene for avskrivninger og friinntekt i særskatten for petroleum fra 2022 erstattes med umiddelbar utgiftsføring av investeringer (kontantstrømskatt). Dette betyr i praksis at man nå går bort fra subsidieringen av olje- og gass-sektoren, og er et stort gjennomslag for Venstre i klima- og miljøpolitikken.

I neste Stortingsperiode må neste steg være at Norge slutter å lete etter mer olje. Den tiden er forbi. Petroleumssektoren vil fortsette å produsere på norsk sokkel i mange år til, men vi kan ikke lenger lete etter mer. Det vi derimot må er å finne flere ben å stå på, og de må finnes i Nord-Norge.

Det kan være batterifabrikker, slik som det nå jobbes med i både Mo i Rana og ved Narvik, og flere planer for slike industrietableringer vil komme fremover. Det kan være grønn skipsfart, hvor det fremover vil komme krav til nullutslippsløsninger for ferjer, hurtigbåter og servicebåter for havbruksnæringen. Her kan Nord-Norge utvikle både sin leverandørindustri, teknologiutvikling og verft. For eksempel Grovfjord Mekaniske Verksted i Sør-Troms, som har bygget en servicebåt, for Oslo Havn, som går på batteri.

Vi må også utnytte naturressursene våre, og vi må gjøre det på en bærekraftig måte. I framtiden vil vi trenge både fiskeri og oppdrett. Havbruksnæringen skal få mulighet til å utvikle seg, men krav til mindre utslipp og forurensning må strammes inn.

Naturen er kanskje Nord-Norges fremste fordel. Her finnes det et stort potensial for reiselivsnæringen å utvikle seg. Samtidig kan vi ikke ha en holdning om at «everything goes» for alt av aktører og gode ideer. Vi må utvikle næringen på en bærekraftig måte, hvor vi tar bedre vare på naturen vår og spiller på lag med lokalbefolkningen.

Å velge grønt må være det beste og enkleste valget. Se til elbilpolitikken. Sylvi Listhaug, Siv Jensen og Bård Hoksrud har ikke kjøpt seg elbil på grunn av deres engasjement for klima, men fordi det lønner seg. Og det er kun da man kan lykkes med det grønne skiftet.

Og i framtiden må det være mulig å komme seg til Tromsø med tog. Derfor er jeg og Venstre for å realisere jernbane i Nord-Norge, og tette både landsdelen og landet tettere sammen. Det handler om bedre vilkår for eksportnæringene våre, som for eksempel fiskerinæringen. Ingen har det så travelt som en død laks.

Årets valg må være et valg hvor klima og miljø settes høyt. Det handler om å omstille Norge til et bærekraftig samfunn, og det handler om å løse de store utfordringene som verden står overfor. Vi er den første generasjonen som får oppleve klimaendringene, og den siste som kan stanse det.

Da trenger vi et miljøparti som ønsker makt, og som ønsker å ta kampene i regjering hver eneste dag. Det gjør Venstre. De siste årene har det bidratt til å få i gang den grønne omstillingen og til å kutte utslippene. Derfor håper jeg du velger Venstre ved årets valg.