Debatt:

Et vendepunkt for boligpolitikken

Boligmarkedet har blitt en forskjellsmaskin, skriver Arbeiderpartiets Marta Hofsøy i dette innlegget.

INNLEGGSFOFATTER: Arbeiderpartiets ungdomskandidat, Marta Hofsøy, omtaler dagens boligmarked som en forskjellsmaskin.   Foto: Ronald Johansen

meninger

Forskjellene mellom generasjoner og geografiske områder øker, og det har blitt vanskeligere for mange å etablere seg i egen bolig. Arbeiderpartiet vil snu utviklinga. Bolig skal være et hjem, ikke et spekulasjonsobjekt.

I Tromsø har bare 7,7 prosent av førstegangskjøperne råd til å kjøpe bolig. Når halvparten er avhengig av foreldrehjelp for å komme seg inn på boligmarkedet, forsterker det klasseskillene. For mange unge oppleves boligdrømmen helt umulig. Vi går til valg på å endre det.

Med Arbeiderpartiets boligreform for vanlige folk, vil vi bygge flere boliger, ha flere leie-til-eie-prosjekter, gi startlån til flere unge og sørge for at også leietakere får sterkere rettigheter. Når boligprisene galopperer, er det ikke tilfeldig hvem som sitter igjen med gevinstene. Det er de som allerede har store penger fra før.

Forskjellen i Norge øker. De siste åtte årene har de rike en stadig større del av både inntekten og formuen, mens de som har minst faller fra. Regjeringa har bidratt til utviklinga, gjennom store kutt i Husbanken. De har mer enn halvert antallet husstander som får startlån. Resultatet er at det nå kun er de aller mest økonomisk vanskeligstilte som får startlån. De som har betalingsevne, men ikke har bemidlede foreldre, står uten mulighet til å spare opp den nødvendige egenkapitalen. De har gjort boligmarkedet til en velstandskarusell for de få, ikke til trygge hjem for de mange.

En ny regjering må være et vendepunkt for boligpolitikken. Vi mener Husbanken må få økte utlånsrammer, slik at flere kan få startlån. I tillegg vil vi gi kommunene mulighet til å tildele startlån til unge med lite egenkapital og gode inntektsutsikter. Husbanken vil ha et større mandat, og særlig rettet mot leiemarkedet og en «tredje boligsektor» som ligger mellom det kommersielle markedet og de kommunale tilbudene.

Forskjellen mellom å leie og eie er i ferd med å bli en stor ulikhetsfaktor i samfunnet. Eiendom Norge har lagt frem statistikk som viser at leiemarkedet har gjort et kraftig byks under koronatiden, og prisene ligger nå på et skyhøyt nivå. Arbeiderpartiet vil ha en ny husleielov som sikrer leietakernes rettigheter, som i dag er for dårlig regulert.

Dersom vi får velgernes tillit i høst, vil vi starte et helhetlig arbeid der vi styrker kommunenes rolle i å utjevne sosiale og geografiske forskjeller i boligmarkedet. Vi vil sørge for at alle skal ha like muligheter, uansett om vi kommer fra ulike kår og lever forskjellige liv.