I dag hylles lærerne

Den 5. oktober er Verdens lærerdag. I dag hylles lærere verden over.

VERDENS LÆRERDAG: Tirsdag er det Verdens lærerdag, der lærere verden over hylles.   Foto: Gorm Kallestad / NTB

meninger

Verdens lærerdag er et samarbeid mellom Unesco, ILO og Education International, som Utdanningsforbundet er medlem av. Også for FN er utdanning og en sterk lærerprofesjon viktig. FNs bærekraftsmål nummer fire handler om å sikre inkluderende, rettferdig kvalitetsutdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Alle lærere bidrar til å nå dette målet hver eneste dag, ofte med utfordrende rammefaktorer.

Etter ett og et halvt år med pandemi, som har satt hele verdens utdanningssystem på prøve, vil Verdens lærerdag rette fokus mot den støtten lærere over hele verden behøver for å gjenopprette et fullverdig utdanningstilbud etter pandemien. Derfor er årets tema «Teachers at the heart of education recovery».

Bakgrunnen for Verdens lærerdag er dokumentet «Recommendation concerning the Status of Teachers», undertegnet av FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) og UNESCO 5. oktober 1966.

En rekommandasjon fra ILO er en anbefaling til nasjonale myndigheter og fastsetter universelle standarder for arbeidslivet. Rekommandasjonen omhandler lærernes status og gjelder for barnehagelærere og lærere i offentlige og private barnehager og grunn- og videregående skoler.

Uttrykket «status» er ment å dekke både spørsmål om posisjon og anseelse i samfunnet, og spørsmål knyttet til arbeidsvilkår og lønn.

Hvert tredje år gjennomgår en FN-komité forholdene for lærere opp mot standardene i Rekommandasjonen. Education International (EI) er blant de viktigste bidragsyterne til denne gjennomgangen, og representerer ca. 30 millioner lærere i flere enn 300 fagforeninger i nesten 170 land, deriblant Utdanningsforbundet.

Education International har blant annet vektlagt følgende temaer i sine innrapporteringer:

  • Bekymring over lærermangel og rekruttering av ukvalifiserte lærere
  • Betydningen av et lønnsnivå som står i forhold til læreres ansvar og kompetanse
  • Viktigheten av formalisert medbestemmelse for lærerorganisasjonene
  • Lærernes akademiske frihet
  • Trygt arbeidsmiljø

For oss er dette viktig å ha fokus på, og vi arbeider aktivt for å sette blant annet lærermangel, rekruttering og lønn på agendaen for våre medlemmer.

Utdanningsforbundet Tromsø ønsker med dette å takke og gratulere alle våre dyktige lærere med dagen. Sammen er vi sterke!