Debatt:

Norge på verdenstoppen i hoftebrudd

På årets osteoporosedag minner vi om denne alvorlige tilstanden.

RAMMER MANGE: Osteoporose (beinskjørhet) er en folkesykdom. Minst 300.000 personer har denne tilstanden som er hovedårsaken til at Norge ligger på verdenstoppen i hoftebrudd.  Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

meninger

Osteoporose (beinskjørhet) er en folkesykdom. Minst 300.000 personer har denne tilstanden som er hovedårsaken til at Norge ligger på verdenstoppen i hoftebrudd. Andre typer brudd hos de over 50 år er også ofte knyttet til osteoporose.

Osteoporose kalles «den stumme sykdommen» fordi den har et langt symptomfritt forløp før beinbruddet kommer. Men den brå bevegelsen eller det tilfeldige fallet kan endre tilstanden på sekunder og ryggvirvelbruddet, underarmsbruddet eller hoftebruddet er et faktum.

Våre årlige 9.000 hoftebrudd får ofte katastrofale følger: 25 prosent dør innen ett år og redusert livskvalitet er regelen hos de øvrige. Halvparten ender som sykehjemspasienter eller blir avhengig av ulike tiltak og hjelpemidler i dagliglivet. Eldrebølgen vil øke antallet osteoporosebeinbrudd dramatisk.

Vi har gode hjelpemidler til å diagnostisere osteoporose og flere typer medisiner som styrker skjelettet slik at risikoen for virvel- og beinbrudd kan halveres. Men andelen som får diagnosen er lav og bare en liten prosent får behandling.

Norsk Osteoporoseforbund er et pasientforbund som bidrar med kvalitetssikret informasjon til pasienter og pårørende.

Vi arbeider aktivt opp imot våre politikere for å få revidert «Veileder for diagnostikk og behandling av osteoporose», den vi har nå er fra 2005. Likeså vil vi at det ansettes «bruddfangere» på alle landets sykehus, slik at pasienter som kommer inn med brudd, blir fulgt opp og diagnostisert, og om nødvendig starter opp med behandling for osteoporose. Dette vil være forebyggende for fremtidige brudd.

På årets osteoporosedag minner vi om denne alvorlige tilstanden. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.