Debatt:

En ny maritim kurs med Arbeiderpartiet

Innleggsforfatteren mener at den maritime næringen trenger en ny kurs.

MARITIM NÆRING: Innleggsforfatteren mener at den maritime næringen er en av de fremste verdiskaperne i landet.   Foto: Cornelius Poppe / NTB

meninger

Maritim næring er en av de fremste verdiskaperne i Norge. Sektoren skaper verdier for rundt 90 milliarder kroner i året og gir arbeid til om lag 84.000 kvinner og menn rundt om i hele Norge. I tillegg kommer om lag 20.000 norske sjøfolk. De fortjener en mer langt mer aktiv næringspolitikk enn de har fått i åtte år med Høyre og Frp.

Norge har i over 150 år vært en ledende maritim nasjon. Og deler av næringa går fortsatt godt. Men ikke alt går bra i maritim sektor.

Per Vidar Kjølmoen, stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets talsperson for maritime næringer  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I fjor fikk Maritimt forum utarbeidet en rapport som advarte om at 30.000 arbeidsplasser kunne gå tapt i maritimt og ba om kraftige tiltak. De kom ikke i statsbudsjettet for 2021 – og det kom heller ikke i høyreregjeringas forslag til statsbudsjett for 2022.

Eller som Maritimt forum selv sa i sin kommentar: «En skuffende avskjedshilsen fra Solberg-regjeringen. Men nå er det nye tider, og nytt flertall på Stortinget.»

Ap og Sp skal nå styre Norge på bakgrunn av Hurdalsplattformen. Den slår fast at:

  • Nettolønnsordningen skal styrkes, ikke svekkes som H og Frp vil
  • Norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel
  • Styrke aktivitetsskapende tiltak for maritim industri
  • Grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip

Det er dette Norge trenger – en ny kurs for maritim industri og hele Kyst-Norge.

Eller som Maritimt forum selv sier: «Ny regjering viser store maritime ambisjoner»

Vi i Ap er enige med bransjen. For nå er det vanlige verftsarbeidere og sjøfolk sin tur!