Debatt:

Hva skjedde med gutta, Jonas?

Innsenderne av dette debattinnlegget mener at Norge har en regjering som viser fingeren til gutter som trenger hjelp.

Oda Westermann, styremedlem i Tromsø Unge Høyre, mener regjeringen har glemt gutta.  Foto: Privat

meninger

Svart på hvitt står ordet «kvinnehelse» med stor font og tykke bokstaver i Hurdalsplattformen. Det står også at «Regjeringen vil prioritere kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester». Ikke én plass i denne plattformen nevnes guttehelsen. Enda det er guttene som topper selvmordsstatistikken, som oftest dropper ut av videregående og som også oftest havner i fengsel.

Så fortell oss Jonas, hvorfor er ikke guttene med? Har du glemt dem? Er helsen til guttene rett og slett ikke like viktig?

I 2014 kom det en rapport som sa at vi manglet 850 helsesykepleiere rundt om i Norge, derfor ga Solberg-regjeringen 360 millioner første året til fylkeskommunene for å forbedre helsetjenestene til både guttene og jentene i kommunene. Dessverre er realiteten nå at vi har en statsminister og en regjering som viser fingeren til guttene som trenger hjelp. Et godt tiltak for guttastemning er å opprette egne helsestasjoner for gutter slik Høyre har foreslått.

Vi i Norge er ikke kjent for å sitte på ræva, men når det gjelder et effektivt skolesystem og et samfunn som «backer» gutta, har vi sittet på sidelinjen og sett på at et flertall av gutter har droppet ut, og at disse ikke har følt at de har lyktes. Det er klart at vi må ha en skole tilpasset alle.

På skolen kan man både møte guttene kognitivt gjennom hva de lærer og hvordan de oppfører seg, men også gjennom skolehelsetjenesten. For at flere skal komme seg gjennom skoleløpet, må skolen være tilpasset hver enkelt elev. Da er det viktig for guttene å ha en lærer som bryr seg.

Vi vet at guttene sliter mer med å snakke om temaer som psykisk helse og følelser, og Unge Høyre mener at gode tiltak på dette kan være å jobbe for flere mannlige lærere, flere mannlige helsesykepleiere og en skole som tilpasser seg hver gutt.

Vi i Unge Høyre tror på et gutteløft i skolen som gir grunnlag for at både jenter og gutter kan gå ut av ungdomslivet med et smil om munnen: Alle skal ha et grunnlag for å lykkes videre i livet. Å fortsette satsingen på helsetilbud i kommunene til gutter, ser regjeringen ut til å ha glemt.

Så da er spørsmålet vårt til deg Jonas – hva skjedde med gutta?