Tilbakeblikk 2014

Brannsjefens nedtur

Dette husker journalist John Strandmo best fra nyhetsåret 2014.

nedturen: Karrieren til brannsjef Nils Ove Sollid fikk en brå slutt i sommer. Da ble han fjernet fra sjefsjobben i Tromsø Brann og redning og. Samtidig startet nedturen. 

DETTE ER SAKEN
  • Da det interkommunale revisjonsselskapet KomRev Nord og Kontrollutvalget i kommunen gransket eks-brannsjef Nils Ove Sollid, kom det for dagen ting som gjorde at også bedriftsidrettslaget til Brann og redning kom i fokus.
  • Granskningen avdekket at laget i en årrekke har leid biler og utstyr hos etaten til oppdrag som over år har gitt millioninntekter.
  • Disse pengene er det ikke betalt avgift av. De ansatte har heller ikke betalt skatt.
  • Nå ser kemneren og Skatt Nord på saken. Regnskapsfører er også engasjert.
meninger

Rundt St. Hans-tider var det brått slutt for Nils Ove Sollid som byens brannsjef.

I en årrekke var han utad sett på som en omgjengelig og godt likt leder i Tromsø Brann og Redning. Men innenfor stasjonens fire vegger, var temperaturen på kokepunktet. Med de tillitsvalgte i spissen, tok til slutt staben til motmæle mot sin egen sjef. Det gjorde at kommunen måtte igangsette tiltak for å få orden i rekkene.

Les også: Mister jobben som brannsjef.

Lenge før ...

Ryktene om dette nådde undertegnede lenge før det interkommunale revisjonsselskapet KomRev Nord begynte å gå Sollid nærmere etter i sømmene. I løpet av de nesten to årene granskningen pågikk, avdekket selskapet uregelmessigheter med reiseregninger, dårlig arbeidsmiljø på brannstasjonen, en rekke brudd på bestemmelsene rundt offentlige anskaffelser og til slutt at Nils Ove Sollid hadde blandet sammen privat- og jobbøkonomi.

Les også: Mener oppsigelsen av han ikke er gyldig.

Ingen tillit

Tilbake i 2013 – i forbindelse med en arbeidsmiljøundersøkelse hos brann og redning – kom det fram at over 90 prosent av mannskapene ikke hadde tillit til sjefen. Blant annet ble det rettet sterk kritikk mot lederstilen til Sollid.

Men aller verst var hans dobbeltrolle hvor han gjennom sitt enkeltpersonforetak fakturerte millionbeløp når han tok oppdrag innenfor branntekniske spørsmål. Her fant omverden det vanskelig å finne et skille mellom bedriftseieren og brannsjefen. For selv om Sollid – etter sigende – jobbet på fritiden, stilte han likevel i brannsjefuniformen. Det skjedde når han møtte i retten som sakkyndig og når han bisto politiet.

Les også: Aviste anken.

Sagt opp

Etter at KomRev Nord og Kontrollutvalget i kommunen hadde sagt sitt, fikk kommunaldirektør Øystein Nermo oppgaven å fjerne Sollid fra stillingen. I juni ble brannsjefen oppsagt og i august ble han suspendert med klar beskjed om at han ikke fikk gå ut oppsigelsestiden.

I flere rettsinstanser har Nils Ove Sollid stått fram og hevdet at oppsigelsen var ulovlig. Like mange ganger har domstolen valgt å ikke etterkomme hans krav om å stå i jobben til tvisten er endelig avklart. I siste runde ble det endelig slått fast at Sollid er ute av det kommunale systemet fra 15. desember.

Les også: Eks-brannsjefen fikk ikke medhold.

Ikke sagt ...

Likevel – siste ord er ikke sagt i denne saken. Det skyldes at eks-brannsjefen har hatt ut sivilt søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver. Den prosessen er i gang i løpet av vinteren.

I kjølvannet av Sollid-granskningen, kom det også for en dag at han i alle år har godkjent en mildt sagt tvilsom virksomhet i bedriftsidrettslaget. Den har skattemyndighetene valgt å se nærmere på. Årsaken er at laget – i en årrekke – har tjent millioner ved hjelp av etatens utstyr. Pengene har gått i lommene på medlemmene uten at det er betalt én krone til fellesskapet. Den saken kan ende med skatt og straffeskatt for de personene som har vært mest aktive – ti år tilbake i tid.

Les også: Avviste 900.000 i etterlønn.