Tobakksindustriens metoder

Av generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Askebeger, stump røyken, tobakk, sigaretter  Foto: Linda Pedersen

meninger

Når regjeringen nå foreslår å fjerne reklamen fra tobakksbakningene, vil vi få se en tobakksindustri som kjemper med nebb og klør.

Mange møtte frem på pressekonferansen da de nye røykepakkene ble lansert. Saken, om reklamefrie tobakkspakker skapte stor interesse fra media. I salen dro jeg også kjensel på representanter fra tobakksbransjen. Det var ikke uventet.

Tobakksindustrien vet at reklame og design betyr mye. Derfor bruker de enorme summer på emballasje for å appellere mest mulig til ungdom. Unge mennesker er potensielt nye kunder som kan vare et helt liv. Mister de disse, mister bransjen også store markedsandeler. Da kan man forstå at de gjør hva de kan for å motarbeide forslaget.

Tobakksindustrien var derfor raskt ute i mediene med å avdramatisere at snus er farlig. «Det er ingen dokumenterte dødsfall av snus», sa snusimportøren Swedish Match. Innleide PR-agenter sørget også for at journalistene ble presentert for en forskningsrapport finansiert av bransjen selv.

Da Australia lanserte forslaget om “plaine” pakninger avslørte journalistene hvordan tobakksindustrien jobbet mot forslaget. Jeg er ikke overrasket hvis vi nå den nærmeste tiden, i tur og orden, kan huke av de samme arbeidsmetodene:

• Industrien vil gjøre alt de kan for å fornekte fakta. Vi vil sikkert høre om at snus kun er et røykesluttprodukt for voksne og som attpåtil er bra for folkehelsen.

• De vil forsøke å så tvil om forskning som viser helserisikoen forbundet med snus og røyk, og også forskning som viser at reklamefrie pakker har effekt.

• Industrien vil foreslå andre tiltak mot tobakk som de mener er virkningsfulle, men som vi vet ikke har effekt.

• De vil komme med skremselspropaganda om at kiosker, bensinstasjoner og andre butikkforhandlere vil gå konkurs.

• De vil drive omfattende lobbyvirksomhet overfor politikere og handelsstanden.

• Selv om det skulle bli politisk flertall, vil industrien forsøke å forsinke innføringen ved å gå til rettsak mot staten – slik tobakksgiganten Philip Morris gjorde etter forbundet mot synlig tobakk i butikkene.

Heldigvis har vi i Norge en svært oppegående, kritisk og objektiv journaliststand. Derfor er jeg ikke bekymret for at industriens påstander vil stå uimotsagt.

Reklamefrie tobakkspakker gjør produktene mindre attraktive for barn og unge. Resultatet kan bli at en ny generasjon vokser opp uten å være avhengig av tobakk. Det vil spare liv, men også ta mye av livsgrunnlaget til tobakksindustrien i Norge. Derfor vil vi nå den nærmeste tiden se en svært offensiv industri kjempe med nebb og klør. Noen av metodene vil være åpne, mens andre er skjulte. For tobakksindustrien handler det om inntekter. For oss handler det om bedre folkehelse for en hel generasjon?