Miljøpartiet og klimaendringer

CO2 har liten betydning for klimaendringene.

Kjell B. Mortensen.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Brynmor Evans hadde i sitt innlegg i iTromsø den 21.9 en utmerket anledning til å fortelle allmennheten hvor liten betydning CO2 har for klimaendringene. Det gjorde han ikke. MDG vet sannsynligvis at endringer av vær (og klima) har funnet sted til alle tider etter siste istid, så også i vår tid. Han (og Klimapanelet i FN) later likevel som at endringer i vær er fenomen som bare opptrer i våre dager, og at endringene skyldes CO2 i atmosfæren. Dette gjør ikke partiet (og Klimapanelet) troverdig!

LES OGSÅ: Miljøpartiet de grønne, til å stole på?

Evans lar være å skille mellom ulike måter atmosfæren tilføres energi på. Han skiller ikke mellom varmestråling og konveksjon. Mellom varmestråling og fordampning av vann. Vannet tilfører atmosfæren energi både ved at skyene fanger opp varmestråling fra jordoverflaten og ved at vann fordamper fra overflaten, drevet av varmestråling direkte fra sola.

Han later som at mengden av energi på kloden øker når en gitt mengde energi forlater jordoverflaten ved stråling, og den samme mengden fanges opp av CO2. Det gjør den ikke. Energimengden absorbert av CO2 øker med en gitt mengde samtidig som energimengden på jordoverflaten reduseres med samme mengde. Enkel matematikk viser at: E-E=0, det vil si ingen endring.

Han later som at endring av temperatur i atmosfæren beviser at været endrer seg. Det gjør det ikke. Han vet etter all sannsynlighet at endring av været styres av endring i energiinnhold i atmosfæren. Han vet også at energiinnhold i atmosfæren kan bestemmes ut fra to parametre. Atmosfæren sin egenvarme og dens temperatur.

I en badstue demonstreres dette. Når en kaster vann på ovnen så stiger energiinnholdet (og egenvarmen) i luften i rommet på grunn av vanndamp, men temperaturen synker. Temperaturen i Arktis svinger hurtigere ved endringer i energiinnholdet i luften fordi egenvarmen er mindre (innhold av absolutt fuktighet i luften mindre).

Egenvarmen til CO2, og mengden av CO2 i atmosfæren (0,04 %), har ikke fysisk mulighet til å påvirke været (og dermed klima). Været endrer seg som det alltid har gjort på grunn av endring av energiinnhold i atmosfæren. Årsaken er variasjon i fordampning av vann, spesielt i tropiske områder på kloden.

Dersom Evans, og media, er interessert så kan CO2 sin ubetydelighet bevises ved hjelp av relativt enkle beregninger. Det store spørsmålet som våre nyhetsmedier burde stille er imidlertid: Hvorfor forteller ikke MDG (og Klimapanelet i FN) allmennheten sannheten om hvorfor de hevder at klimaendringer skyldes CO2 i atmosfæren?