Heitman beklager

Selv om noen kan være uenige i meningsytringer, er det galt å kreve at en eller flere politikere endrer mening.
meninger

Nestleder i Tromsø Ap, Jarle Heitmann, har beklaget en uttalelse han ga på fylkeslagets nominasjonsmøte. I sin valgtale for Tove Karoline Knutsen sa han at Knut Werner Hansen hadde hatt kampplassen sist det var stortingsvalg. Valgresultatet ble elendig, og Heitmann snakket varmt for å satse på Knutsen – en kandidat som etter hans mening ville vinne nye velgere. Innlegget vakte oppstyr og en rekke delegater refset nestlederen i lokallaget fra talerstolen.

Uttalelsene fikk et etterspill. En gruppe veteraner krevde en beklagelse. Lørdag var den på trykk i «Tromsø». Det har alltid vært høyt under taket når Troms Ap avvikler lands- og nominasjonsmøter. Når folk fra den sentrale partiledelsen har deltatt på møtene, har medlemmene alltid sagt sin mening. Mange av innleggene har vært krystallklare. Fra talerstolen er det fremsatt ytringer som er svært direkte i formen – på beste nordnorske vis.

Denne tradisjonen har partiet vært stolt av. Men Heitmanns innlegg var åpenbart for sterk kost for enkelte. Han ble utsatt for press og hadde ingen annen mulighet enn å beklage. Det skulle være unødvendig å presse en delegat til å beklage uttalelser på et nominasjonsmøte. Kampen om plassene på stortingslisten er hard hver eneste gang det skal nomineres. Tilhengerne av en kandidat holder valgtaler og begrunner hvorfor partiet skal satse på en av kandidatene.

Det hender ikke ofte at talere bruker sin tid til å rekke ned på en motstander. Det gjorde Heitmann, og det tok en rekke delegater avstand fra. Ytringsfrihet er viktig – særlig for dem som steller med politikk. Debattene skal ha svært stor takhøyde, og det må være tillatt å bruke store ord og krasse karakteristikker. Men det er ille at noen blir presset til å beklage sine uttalelser. Det er ingen tvil om at Jarle Heitmann mener at Tove Karoline Knutsen er en bedre kandidat enn Knut Werner Hansen.

Selvsagt er det mulig å kritisere formen på innlegget. I en valgtale er det greit å dra fram de positive sidene ved sin kandidat og begrunne hvorfor motstanderen er et dårligere valg. Spørsmålet er hvilke ord og hvilken form som velges. Det er ingen tvil om at Heitmann ikke traff blink i sin karakteristikk av Hansen. Men det skal være lov å si at en kandidat som fikk kampplassen sist ikke innfridde forventningene.

Heitmann mener Hansen ikke innfridde forventningene. Nå har han beklaget at han sa nettopp det. Poenget er at det ikke bare var Heitmann som ønsker Tove Karoline Knutsen på tredjeplassen. Det gjorde et stort flertall av medlemmene, men ingen var så åpen ærlig og direkte som Heitmann. Det er ingen grunn til å beklage, men det er grunn til å minne om at politiske partier må sørge for at ytringsfriheten praktiseres på en slik måte at meninger ikke skal beklages eller korrigeres i ettertid. Meninger er noe alle har. Selv om noen kan være uenige i meningsytringer, er det galt å kreve at en eller flere politikere endrer mening. Det er bare i land med diktatur at det ikke er lov til å ha sin egen mening – og et slikt styresett ønsker neppe medlemmene av Troms Ap.