Rødt frykter blått byråd

Jens Ingvald Olsen er leder for Rødt. 

meninger

«Men da en av Frps yngre og flinke nevnte nazismen, smalt klubba! Ordføreren forlangte beklagelse, noe han ikke fikk. Naturligvis!» Denne yngre og flinke Frp-eren kan bli byråd i Tromsø om vel et år. Det vil si «statsråd» i en byregjering.

I avisa iTromsø fredag 25. juni hylles han av et framtredende medlem av Tromsø Frp, Holger R. Raste, for at han ikke beklaget sitt utsagn fra kommunestyrets talerstol sist onsdag. Der sa han: «Rødt er ikke bedre enn nazistene under krigen».

Si din mening: Bør det være rom for slike uttalelser?

Dette følger for så vidt opp gruppeleder Jan Blomseths opptreden i kommunestyret da han ikke ville beklage Bjørn-Gunnar Jørgensens nevnte utsagn om Rødt. Og vi venter fortsatt på hva leder i Tromsø Frp, Anni Skogmann mener. Har hun folkeskikk til å beklage nazibeskyldningene fra Bjørn-Gunnar Jørgensen?

Les også: Nekter å trekke seg

Rødt i Tromsø. Rødt (tidligere RV) fikk 7,93 prosent av stemmene ved siste valg i Tromsø, og er større enn både SV, KrF, V og Sp i kommunestyret denne perioden. Uten å skryte vil jeg hevde at Rødt har relativt stor tillit i nokså store befolkningsgrupper i kommunen. Men det er sjølsagt ikke alle som liker våre standpunkter eller måten vi jobber på. Hvordan det går ved neste valg er det ingen som vet.

Les leder fra iTromsø: Nazibrøler fra Jørgensen

Etter neste valg blir sannsynligvis den udemokratiske «parlamentarismen» innført. Det er et byråd på toppen med svært stor makt, og uten at opposisjonen får delta i det styrende organet slik formannskapsmodellen er.

Frp, H og Ap ønsker denne styringsmåten.

Si din mening om innlegget!

Det er stor vilje blant H, V, KrF og Frp om å danne felles byråd. Det vil være et byråd der Frp vil få en sentral posisjon, sannsynligvis med Jan Blomseth som leder. Det vil også være et byråd der Bjørn-Gunnar Jørgensen, som i dag har Frps fremste kommunalpolitiske posisjon som leder av kontrollutvalget, vil ha en sentral plass.

Avklaring nødvendig. Etter den totale mangelen på vilje til å beklage de grovt ærekrenkende og fullstendig grunnløse påstandene om Rødt og oss som representerer Rødt i Tromsø, er det naturlig å be Høyre ved gruppeleder Øyvind Hilmarsen, Venstre ved gruppeleder Marie Fangel og KrF ved gruppeleder Marie Myreng Nilsen om avklaring om deres partier har intensjoner om å inngå et forpliktende samarbeid med Frp i Tromsø.