Ja til en parkpils?

Det blir neppe ekstremt mye flatfyll om det blir legalisert å ta seg en pils i Telegrafbukta.

Folk flest vil opptre med den ansvarlighet som både forventes og kreves.

meninger

Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen har tatt til orde for at det bør bli tillatt å kunne ta seg en pils i Telegrafbukta på varme sommerdager. Det har hun gjort som følge av at ingen personer så langt i år er anmeldt for drikking på offentlig sted.

Det er øyensynlig ikke noe stort problem noen steder i landet at folk sitter i det offentlige rom og nyter alkohol i slike mengder at det kan betraktes som et ordensproblem. Verken i Oslo, Bergen eller Trondheim har det vært mange anmeldelser fordi folk har tatt seg en øl i sommervarmen.Tove Karoline Knutsen synes det er greit at folk får nyte en pils i Telegrafbukta, men er mer tvilende til at folk bør få lov til å sitte i Kirkeparken eller andre sentrumsparker å forlyste seg med en øl.

Det er folk avskåret fra i dag fordi alkohollovens paragrafer 8 og 9 forbyr drikking og servering av alkohol uten bevilling i offentlige lokaler, på offentlige møter, fester, utstillinger eller andre tilstelninger, på gate, torg i park eller på annet offentlig sted, som det heter i loven.Det kan neppe herske tvil om at folk bryter loven på godværsdager både i Telegrafbukta og mange andre offentlige steder. Mange unner seg en pils når gradestokken passerer 20, uten at det får konsekvenser. Blir imidlertid solbadende tatt på fersk gjerning av politiet når de nyter godværspilsen, må de regne med minimum 2.000 kroner i bot. Det kan nok føles både hardt og brutalt der og da. Men loven er klar, og folk må være oppmerksom på risikoen de tar med å nyte alkoholholdige drikkevarer i Telegrafbukta eller andre parker og offentlige områder.Alkoholloven er formulert som den er for å hindre fyll og bråk på offentlige steder. Tillates det at folk får sitte eksempelvis i Telegrafbukta og nyte alkohol, vil det i enkelte tilfeller ganske sikkert føre til at enkelte blir beruset og lager kvalme. Det er aldri hyggelig.

På den annen side vil slike tilfeller være i desidert mindretall. Folk flest vil opptre med den ansvarlighet som både forventes og kreves. I det perspektivet er det forståelig at stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen vil lempe litt på loven og tillate folk å nyte sommerpilsen i Telegrafbukta.Men vi har problemer med å se hvordan den ene parken kan skilles fra den andre i lovmessig forstand. Enten må det være tillatt å nyte en pils i det offentlige rom, eller så må dagens alkohollov forbli slik den er formulert.

Det blir neppe ekstremt mye flatfyll om det blir legalisert å ta seg en pils i Telegrafbukta eller i andre parker på varme sommerdager. Derfor bør dagens alkohollov tas opp til vurdering.

Relaterte saker: