Debatt

Landbruk og generasjonsperspektiv

debatt

Forslaget om skattlegging av salgsgevinst ved overdragelse av landbrukseiendom innen familien er destruksjon av verdier og en trussel mot et bærekraftig og robust familiejordbruk. Forslaget vil sette generasjonene opp mot hverandre; de eldres behov for kapital til å reetablere seg, mot de yngres behov for et robust utgangspunkt for et livslangt virke i landbruket. Behovet for kapital til å reetablere seg vil for svært mange være reelt.

En vanlig familie sparer sine verdier i boligen, en bonde sparer i gården sin. Det er bred enighet om å styrke bedriftenes egenkapital i tiden vi nå er inne i. Hvorfor er det da så viktig for høyrekreftene å SVEKKE landbruket? Norsk landbruk er familielandbruk, og mye tyder på at dette er den mest bærekraftige modellen for norsk landbruk.

Dette er således et angrep på HELE landbrukets robusthet. I beste fall er dette et forsøk fra Frp og Listhaug sin side på å kjøpe seg et billig forhandlingskort. I verste fall er dette en katalysator for destruering av familiejordbruket slik det fungerer i dag med overlevering fra generasjon til generasjon.

Kanskje det er det som er målet? Det ligger mye kunnskap og stor samfunnsnytte i familiejordbruket. Dette kan få større betydning i fremtiden enn noen kanskje er villig til å innrømme i dag.

En klok mann sa for ikke lenge siden: «Nå er det nok». Her mener vi grensen går.