Debatt

Nødvending med norsk maritim kompetanse

debatt

I mai la Siv Jensen frem en ny maritim strategi sammen med næringsminister Monica Mæland. Et mål med strategien var å sikre norsk konkurransekraft og norsk kompetanse i den maritime næringen, blant annet gjennom å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk, også kalt nettolønnsordningen.

I forslaget til statsbudsjett for neste år følger vi opp og prioriterer 160 millioner kroner ekstra til nettolønnsordninga. Vi fjerner makstaket for utbetaling i ordninga for ansatte på Color Line og Hurtigruten. I tillegg oppjusterer vi makstaket for tilskudd per norsk ansatt på skip i petroleumsvirksomhet.

Dette kompenserer for kostnadsulempen ved å sysselsette norske sjøfolk og innebærer at rederiene mottar refusjon tilsvarende summen av innbetalt inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for norsk mannskap. Målet er å sikre arbeidsplassen for norske ansatte på disse skipene som, på grunn av det høye kostnadsnivået i Norge, er dyrere å ansette enn personer fra andre land.

Styrkingen av nettolønnsordninga er svært viktig for norske sjøfolk og for Troms. Derfor er det også vært viktig for meg. I 2014 var hele 865 sjøfolk i Troms omfattet av ordningen.

Når vi nå styrker den, sørger vi for at disse arbeidsplassene forblir arbeidsplasser for kompetente norske sjøfolk.