Ja til lavere selskapsskatt

Frp foreslår skattereform hvor selskapsskatten og personskatten kuttes.
debatt

Fremskrittspartiet og regjeringen har foreslått en skattereform der selskapskatten og personskatten kuttes fra dagens 27 % til til 22 % i 2018. Arbeiderpartiet har svart på dette med å foreslå å redusere selskapsskatt til 23%. En viktig forskjell mellom modellene til H/Frp og Ap, er at Ap ikke vil bruke reformen til å senke det totale skattenivået. Ap vil dermed ikke gi store lettelser til vanlige lønnsmottakere slik som regjeringen legger opp til.

Jeg er likevel glad for at Arbeiderpartiet støtter opp under Skatteutvalgets hovedanbefaling om lavere selskapsskatt, og at Ap foreslår å beholde samme skattesats for alminnelig inntekt for selskap og person. Analyseselskapet Menon har dokumentert at skattelette gir økte investeringer i næringslivet, og at lavere selskapsskatt gir aller best effekt. Jeg tror at det gode muligheter for et bredt forlik i Stortinget knyttet til lavere selskapsskatt i årene fremover. Vi er klare til forhandlinger med Arbeiderpartiet og de andre partiene.

Frp har tyvstartet på den delen av skattereformen som innebærer lavere skatt for folk flest. Hele 9 av 10 personer får lavere eller uendret skatt med Fremskrittspartiet og regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016, og en person med en inntekt tilsvarende en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn med bare standardfradrag får mer enn 2 000 kroner i skattelette. Bare 0,9 prosent av skattyterne får økt skatten med mer enn 4000 kroner, og disse har en gjennomsnittlig inntekt på opp mot 2 millioner kroner.