Debatt

"Nødvending med norsk maritim kompetanse"

Les debattinnlegget fra Øyvind Korsberg.

Øyvind Korsberg  Foto: Tom Benjaminsen

debatt

I mai la Siv Jensen frem en ny maritim strategi sammen med næringsminister Monica Mæland. Et mål med strategien var å sikre norsk konkurransekraft og norsk kompetanse i den maritime næringen, blant annet gjennom å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk, også kalt nettolønnsordningen.

I forslaget til statsbudsjett for neste år følger vi opp og prioriterer 160 millioner kroner ekstra til nettolønnsordninga. Vi fjerner makstaket for utbetaling i ordninga for ansatte på Colorline og Hurtigruta. I tillegg oppjusterer vi makstaket for tilskudd per norsk ansatt på skip i petroleumsvirksomhet. Dette kompenserer for kostnadsulempen ved å sysselsette norske sjøfolk, og innebærer at rederiene mottar refusjon tilsvarende summen av innbetalt inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for norsk mannskap.

Målet er å sikre arbeidsplassen for norske ansatte på disse skipene som, på grunn av det høye kostnadsnivået i Norge, er dyrere å ansette enn personer fra andre land.

Styrkinga av nettolønnsordninga er svært viktig for norske sjøfolk og for Troms. Derfor er det også viktig for meg.

I 2014 var hele 865 sjøfolk i Troms omfattet av ordninga. Når vi nå styrker den sørger vi for at disse arbeidsplassene forblir arbeidsplasser for kompetente norske sjøfolk.