Debatt

Asylmottak i full fart

Brann i asylmottak er ikke noe nytt verken i Norge eller Sverige

Soverom på akuttmottaket på Teisen, der asylsøkerne skal bo i tre dager mens de venter på plass på ordinært mottak. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix 

debatt

I Sverige har et 20-talls bygninger som var under utrustning til bruk som asylmottak, brent ned. Noen få bygninger har brent ned på samme måte i Norge. I enkelte tilfeller er det klare indikasjoner på brannstiftelse, – i andre tilfeller er brannårsaken mere «diffus.» Bladet Nordlys sin lederartikkel av 30.10.15 er imidlertid «klinkende klar»: Alle bygningene er påtent av personer fra «ytterste brune høyre fløy!» Jeg må få spørre redaktøren: ER det ikke engang en bitte-liten mulighet for selvantennelse her? Hva har alle disse bygningene til felles: De er gamle bygninger. De har stått tom lenge. En grunn til dette kan være at de etter gjeldende regelverk er kondemnert som bolig. Så skal disse bygningene – «i full fart» – omgjøres til bolig for mennesker igjen. Det elektriske anlegget burde kanskje vært skiftet ut, men man «flikker» på det slik man gjerne gjorde da bygningen enda var i bruk. For her skal det skje ting «i full fart». Det vaskes, males og mures «i full fart», og bygg-tørkere på flere tusen watt «durer og går i full fart» døgnet rundt. Jeg spør igjen: ER det ikke engang en bitte-liten mulighet for selvantennelse her?

Brann i asylmottak er ikke noe nytt verken i Norge eller Sverige. For et par år siden satte asylsøkere selv fyr på hele anlegget der de bodde i protest mot lang behandlingstid for søknader (østlandsområdet). De fleste asylsøkere som kommer til Skandinavia er ikke vant med elektrisk strøm til koking og oppvarming, og de gamle og dårlig vedlikeholdte sikringsskapene tar fyr for «et godt ord». Derfor er slike «asylmottak-branner» blitt så vanlig at de knapt nok registreres i media – før nå!

Norge var ikke klar for å ta imot de 5.300 asylsøkerne som allerede satt i mottak da «migrant-strømmen» begynte, og Norge er absolutt ikke klare for de pluss/minus 20.000 som kommer nå. Man prøver å løse problemet med å «kaste penger» på private aktører innen «asylsøker-bransjen», og her jobbes det virkelig «i full fart». Vi har neppe sett det siste asylmottaket «i full fyr», med eller uten hjelp av «de brune!»