Om tomtevalg

debatt

Regjeringa har nå bestemt at det nye museumsbygget i Tromsø, skal legges til sentrum. Det var etter min mening et både meget klokt og riktig valg. Nå starter diskusjonene om hvor i sentrum museet skal plasseres.

Her er mine fire hovedargumenter for at verftstomta må velges: 1) Ser vi sentrum under ett, så er det Nordbyen som først og fremst trenger utvikling, vekst og innovasjon. Dette vil en lokalisering av museet i Nordbyen i høyeste grad bidra til. 2) Verftstomta utgjør Tromsøs historiske sentrum, og et museum vil passe perfekt inn i nettopp et slikt område, og et slikt miljø. Her ligger også som kjent et kulturminne i nordeuropeisk elitedivisjon, nemlig Skansen festning. Arbeidet med å utvikle området vest for verftstomta til Tromsøs gamleby vil naturlig nok bare ytterligere forsterke dette argumentet. Her får Tromsø den genuine sjansen til å utvikle to store, nasjonale severdigheter parallelt, noe som selvsagt bare vil styrke publikumsinteressen både for museet og gamlebyen. 3) Polarmuseet, som er nærmeste nabo til Verftstomta, er i dag et av Norges flotteste museum, ikke minst takket være dens flotte beliggenhet og den vakre historiske bygningen som museet holder til i. Med sitt innhold og beliggenhet vil Polarmuseet selvsagt utgjøre en naturlig del av det nye Tromsø Museum. 4) Den cirka 40 mål store verftstomta utgjør i dag sentrums mest attraktive tomteareal. En slik tomt fortjener et storslagent, flott arkitektonisk bygg, og et slikt bygg kan museet bli.

Jeg registrerer at et av de viktigste kriteriene som allerede er lansert for tomtevalget, er at tomta må være billig. Skulle pris bli det viktigste kriteriet, så kan man nok bare glemme verftstomta først som sist. Hvis byrådet mener at pris er det viktigst, så er min oppfordring at de snarest mulig tilkjennegir dette.

Jeg minnes imidlertid at det forrige byrådet uttalte seg i positive ordelag ang. valg av verftstomta. Det gir meg i alle fall et lite håp om at denne lokaliseringa ikke er helt ute av bildet.