Debatt

Badeland, økonomi og Tromsømarka

Kommunestyret i Tromsø hadde en utrolig flaks at badelandet, kommunens største enkeltinvestering rakk å bli behandlet dagen før det ble kjent at kommunen styrer mot et underskudd for 2016 på cirka 90 million kroner.

SKISTADION. Et flyfoto av Tromsø Skistadion, slik det ligger i dag. Snart vil det bygges badeland på området.  Foto: Ronald Johansen

debatt

Det viser seg altså at det ikke var tilstrekkelig å øke eiendomsskatten med 85 % for å få kommunens drift i balanse.

Journalist Sjalg Fjellheim tar nok dessverre feil når han antyder at hvis opinionen hadde fått litt mer tid på seg, så kunne vi sammen ha fått til en bedre badelandløsning.

Hovedproblemet med badelandsaken var at den fra første stund ble et prestisjeprosjekt hvor også plasseringen var bestemt samtidig som ideen tok form. Nåværende byråd arvet dette og gjorde det til et av sine handlekraftprosjekter som skulle gjennomføres fort uansett hvilke problemer som måtte dukke opp.

I det vanlige livet er det slik at hvis vi gjør noe som viser seg å bli både kostbart og dårlig, så får det negative konsekvenser for den som har ansvaret.

Når det gjelder politikerne så er det annerledes. De kan feilbruke enorme pengesummer helt uten noe form for ansvar, dette er noe som frister til oftere gjentakelse med store negative følger.

Når det gjelder badelandet, så er imidlertid ikke situasjonen helsvart, hvis dette blir mer eller mindre fiasko så kan det være en fordel at det ligger bortgjemt i Tromsømarka slik at de fleste av oss slipper å se det til daglig og ergre oss over det.