«Når  det er regn så er det nesten som ei suppe etter veien ut fra deponiene»

Steindeponiene i Tromsø har mye skyld i all svevestøvet som kommer, mener debattanten.

SVEVESTØV: Hittil i 2016 er det registrert 23 overskridelser av tillatt nivå av svevestøv PM10 i Tromsø kommune, opplyser miljørådgiver Wim Weber. Dette vil med overveiende sikkerhet føre til at det antallet tillatte overskridelser på 30 for kalenderåret blir overskredet. Som forurensningsmyndighet kan Tromsø kommune ikke tillate det, og må forvente strenge reaksjoner fra Miljødirektoratet, skriver kommunen i et brev til politiet.   Foto: Kent Einar Myreng

debatt

Det skrives mye om svevestøvet og Tromsø er på topp i landet, især hver vår og jeg vil bidra med mitt. Skylda legges på bruk av piggdekk. Noe skyldes sikkert det. Få om ingen har til nå nevnt  transporten til/ fra de store steindeponiene Tromsø har hatt i mange år  og som har medført en voldsom transport . Når  det er regn så er det nesten som ei suppe etter veien ut fra deponiene for videre transport. Utbygginga og lagringa av masser mot Tromsøysundet begynte for alvor for mer enn 50 år siden og har vedvart siden. Folk som er tilflyttet byen de siste 20 årene kjenner knapt nok til denne utbygginga.

Utfyllinga av havna i Breivika ble påbegynti 1960 omtrent samtidig med at jeg begynte på den gang Nord Troms Yrkesskole i Breivika,  nå Breivika Videregående Skole.  Utfylling mot Tromsøysundet har pågått i hvert fall i 50 år. Det har blitt ei sammenhengende utfylling fra Sjørsjeteen og nesten helt frem til Sydspissen. Utfyllinga nedenfor Fylkesbygget der Framsentret og HT ligger, begynte som søppeldeponi allerede på 50 tallet.

Når steindeponiene var klargjort og planert ble det gravet opp på nytt. Denne gang for etablering av blokkbebyggelse. Boligbygginga har pågått året rundt i mer enn 10 år fra sørsjeteen til Lanes.

Stein som ble tatt tatt ut fra Ryatunnelen, det var ikke småtterier,  ble bl.a. til utfyllinga nord for Breivika Havn som også var mellomlagring for senere flytting. Kjørt fra Kvaløya med bil og henger.  

Jeg oppfordrer alle politikere og andre som hevder at svevestøvet i hovedsak skyldes piggdekkene, om å gå fra Hansjordnesbukta til forbi Remiks på Skattørområdet for eksempel på en dag det ikke regner. Prøv å legge merke til alt som er fylt ut fra eksempelvis Nansens plass, via kullkranen, Arneberg, Kræmer, Bjørnstrand, Trofi, Terjevika via Breivika og videre til Skattøra Nord.

Nå er det Skattøra Nord som bygges ut og det pågår en stor flytting av masser til og fra. Bydrift har kostet fra Skattøra til sentrum  den siste måneden og nesten alle har lagt om til sommerdekk, men støvet svever fortsatt. Det vil det gjøre så lenge man skal vinne land fra Tromsøysundet og de uvitende vil skylde på bruk av piggdekk.